Frivillig arbeid

Har du lyst til å jobbe frivillig i Afrika, Asia eller Latin-Amerika? Med Atlantis kan du arbeide med barn, kvinner og eldre, med dyr og miljø eller helse og ernæring. Som frivillig på et av våre samarbeidsprosjekter blir du en del av lokalmiljøet, der du bidrar til at noen får det litt bedre.

Hvor kan jeg jobbe frivillig?

Atlantis samarbeider med lokale prosjekter på tre kontinenter.

Afrika
Asia
Latin-Amerika

Som frivillig kan du velge å jobbe i et eller flere av de følgende landene: Ghana, MalawiNamibia, Kenya, EswatiniSør-Afrika, TanzaniaFilippineneIndia, Malaysia, ArgentinaEcuadorGuatemala.

Hvem kan jobbe frivillig?

For å kunne jobbe frivillig gjennom Atlantis må du være motivert til å lære om en ny kultur, og ønske å gjøre en innsats på arbeidsstedet ditt. Vi krever ingen spesiell faglig bakgrunn, men oppgavene du får på arbeidsstedet ditt vil avhenge av hva slags erfaring du har fra tidligere. Du må kunne fremvise plettfri vandelsattest og referanse hvis du skal jobbe med barn. Studenter på praksisopphold i utlandet vil jobbe på prosjekter som er relatert til studiene sine.

Aldersgrense

Frivillig arbeid er åpent for alle fylt 18 år, med 16-årsgrense i noen land. Det er sjelden en øvre aldersgrense. Eksakte aldersgrenser finner du under hvert prosjekt.

Hva gjør en frivillig?

Som frivillig gjennom Atlantis utgjør du en ekstra ressurs. Lokale organisasjoner og institusjoner får ekstra hender som kan hjelpe dem i det daglige arbeidet. Du vil hovedsakelig jobbe som assistent sammen med lokalt ansatte, og får som regel ikke hovedansvar på prosjektet du jobber. Dersom du har relevant bakgrunn vil du kunne få mer ansvar og andre typer oppgaver enn om du er uten arbeidserfaring.

Hva kan jeg jobbe med?

Vi deler programmene våre i tre kategorier: sosialt arbeid, dyr, samt natur og miljø. Om du ønsker å jobbe med mennesker kan du for eksempel jobbe på omsorgssenter, skole eller i barnehage. Du kan jobbe med funksjonshemmede, med utsatte kvinner og voksenopplæring, urbefolkning, med mikrokreditt, eller på byggeprosjekter. For deg som ønsker å jobbe med dyr, vil du kunne velge mellom prosjekter der du har tett kontakt med ville dyr, eller mer forsknings- og observasjonsbaserte opplegg. Dyreprosjektene har også ofte et natur- og miljøaspekt. Som frivillig på natur- og miljøprogrammene har du som regel ingen nærkontakt med dyr, men arbeidet er ofte fysisk. Noen ganger vil de frivillige delta i opplysningsarbeid rettet mot lokalbefolkningen i området. Atlantis samarbeider med lokale partnere som kjenner de lokale forholdene best. Vi hjelper deg med å finne vertsfamilie og prosjektplassering i tråd med dine ønsker.

Frivillig arbeid i Ghana-barnehjem-AndreaHva koster det å jobbe frivillig?

Deltageravgiften avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du skal være borte. Avgiften dekker alltid losji og i de aller fleste tilfeller også kost.

Hvor lenge må jeg være borte?

Noen prosjekter tar i mot deltagere på 2 ukers opphold, mens andre krever at du blir værende 4 uker eller lenger. Du finner mer informasjon om dette under hvert prosjekt.

Hvordan søke om å jobbe frivillig?

For å søke på programmene våre må du fylle ut søknadsskjemaet på nettsidene våre. Vi krever også at du ettersender 1-3 referanser (avhengig av hvilket land du skal til) og vandelsattest dersom du skal jobbe med barn. Noen prosjekter krever helseattest.

Studentpraksis i utlandet med Atlantis Utveksling

Frivillig arbeid i utlandet er en stadig mer populær form for kompetansebygging. Har du lyst til å oppleve hvordan ditt fagfelt praktiseres i andre land, få verdifull erfaring og samtidig bidra med egen kompetanse? Frivillig arbeid kan være et godt alternativ for deg som skal gjennom en praksisperiode i forbindelse med studier. Du får relevant og internasjonal arbeidserfaring og gjør en innsats for noen som trenger det.

Les mer om praksisplass i utlandet her

Hvorfor velge Atlantis Utveksling?

Stiftelsen Atlantis Utvekslings formål er å fremme respekt og forståelse for andre kulturer.Vi handler ut fra en holdning om at kulturutveksling bidrar til økt respekt og forståelse for andre mennesker og kulturer. Når mennesker fra ulik kultur og bakgrunn møter hverandre, fjernes fordommer og fremmedfrykt. Som Atlantis-frivillig reiser du trygt med en idealistisk og etisk bevisst aktør som har lang erfaring med internasjonal kulturutveksling. Hos oss jobber kompetente rådgivere med bred internasjonal erfaring. Vi har solid områdekunnskap fra studier, utveksling og arbeidsforhold. Vår drift har ikke som mål å gå med overskudd, men å gi kvalifiserte norske og utenlandske deltagere anledning til å oppleve en annen kultur.

Les mer om hvorfor du bør reise med Atlantis Utveksling 

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å delta på frivillig arbeid med Atlantis?

Kontakt oss for mer informasjon