Helseprosjekt i Namibia

Jobb frivillig på helseprosjekt i Namibia, og bidra til at San-folket får den medisinske hjelpen de trenger. Du vil assistere den fast ansatte legen og sykepleieren med å drive klinikken, og yte elementær helsehjelp.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 10 dager
 • Oppstart annenhver uke
 • Bo i frivillighus

De frivilliges innsats er nøkkelen til dette stedets spesielle suksess, og gjennom deres bidrag kan San-folket få jobb, helsebehandling, utdannelse og et sted å bo. Arbeidsstedet ditt er en avsidesliggende klinikk for San-folket øst i Namibia. Landsbyen ligger i Epikuro, 5 timers kjøretur unna Dyregod-prosjektet. Landsbyen har omtrent 500 San- og Herero -beboere, og klinikken er hjertet av samfunnet.

Du vil jobbe direkte med pasienter på klinikken, både gjennom pasientobservasjoner, resepsjonsarbeid, og bak apotekdisk. Gjennom å jobbe med San-folket blir du kjent med deres levemåte, og tar vare på pasienter som lever i ekstrem fattigdom.

Frivillig arbeid i Namibia - San HelseKlinikkens historie

En kald augustmorgen i 2003 kom en San-kvinne med sin syke baby til bakdøren på en gård i Øst-Namibia. Kvinnen var desperat, og eieren av gården ringte sin mann som er lege. Barnet hadde alvorlige pustevansker, var underernært og tilstanden var kritisk. Nærmeste sykehus var 120 kilometer unna, og det ble ringt etter ambulanse til barnet. Etter to timer ble det klart at ambulansen nektet å komme, og at eieren av gården selv måtte bringe barnet til sykehuset.

En bil ble gjort klar med intravenøs til bruk for gårdens dyr. Ved ankomst på sykehuset ble barnet dårligere, og sluttet å puste. Tre sykepleiere gjorde ingenting for å hjelpe, og barnet døde samme dag.

Senere ble det klart at den manglende hjelpen hovedsakelig skyldtes at barnet var San. Legen fra gården og konen bestemte seg for at de måtte gjøre noe med helsesituasjonen i dette fattige samfunnet, og ved hjelp av venner og egeninnsats startet de klinikken i Epikuro.

Klinikken er dedikert til San-folket, som er en marginalisert og ekstremt fattig gruppe i Namibia. Klinikkens fast ansatte lege og sykepleier behandler sammen med San-tolker rundt 3000 mennesker hvert år. Ca 40 % er barn og 70 % av disse er under 5 år. Tuberkulose og HIV er sammen med alkoholisme store utfordringer i lokalsamfunnet. Vanlige sykdommer er soppinfeksjoner, innvollsorm, diaré, dehydrering, underernæring og munninfeksjoner. Alene er ikke disse sykdommene alvorlige, men dersom de ikke behandles kan det oppstå komplikasjoner og i noen tilfeller bli dødlige. I tillegg til arbeid på klinikken drar legene ut til landsbyene rundt, der de gir helsehjelp. Prosjektet donerer også klær, sko og hygieneartikler til voksne og barn.


Frivillig arbeid i Namibia - San Helse
Arbeid og aktiviteter

På klinikken jobber du sammen med klinikkens faste ansatte lege og sykepleier. Du lærer om vanlige sykdommer og hvordan de påvirker lokalsamfunnet og hvordan sykdommene behandles.

Du vil jobbe tett med pasienter fra det lokal San-samfunnet, lære om deres levemåte, og gi omsorg til pasienter som lever i ekstrem fattigdom. Undervisningen tilpassens din bakgrunn, erfaring og kunnskap.

Medisinstudenter kan forvente undervising i grunnleggende kliniske ferdigheter, journalføring og undersøkelse av pasienter. Profesjonelle vil få ansvar for pasientkonsultasjon og bidra ved oppsøkende behandling. Dette gir profesjonelle mulighet til å bidra der det er aller størst behov.

Avhengig av hvor lenge du vil bli, kan du bli bedt om å bli med på forskingsprosjekter. Disse forskningsprosjektene er nyttige for klinikken og en fordel for pasientene. Uansett hva din bakgrunn og erfaring er deltar du i daglige rutiner som:

 • Grunnleggende helsebehandling: pasientobservasjoner, behandling og henvisninger til akuttbehandling.
 • Observasjoner: graviditetstester, urintester og nedtegning av funn.
 • Veie babyer og notere vekstkurver.
 • Blodtrykksmåling.
 • Glykosetesting og nedtegning.
 • Behandle sårskader, rense sår og bandasjere.
 • Hjelpe til på klinikkens apotek: kontroll med lagerbeholdning, pakke medisiner og ta nye ordre.
 • Familieplanlegging.
 • Konsultasjoner vedrørende narkotika- og alkoholmisbruk.
 • Økonomistyring og dataregistrering.
 • Bistå sykepleiere ved landsbybesøk.
 • Generelt vedlikehold og vask av klinikken.
 • Bistå prosjekter rundt klinikken, for eksempel grønnsakshagen.

Frivillige har ofte spesielle kunnskapsområder som er uerstattelige for klinikken, og vi råder deg til å bruke disse evnene og foreslå nye aktiviteter som du mener prosjektet vil dra nytte av.

I løpet av oppholdet ditt, vil du kunne delta noen dager på Dyregod-prosjektet, der du bidrar til å ta vare på det afrikanske dyrelivet. Denne deltagelsen er naturligvis ikke obligatorisk. Oppstart/transport for dette prosjektet er søndag, men frivillige må ankomme på lørdag.

Mer informasjon om prosjektet i Namibia

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.