Førskole i Namibia

Jobb frivillig på førskole for barn av San-folket. Du kan være med på å forbedre livene til San-folket i Namibia, og gi den kommende generasjonen en bedre fremtid gjennom utdanning, helsetjenester og levekår.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

San sies å være verdens eldste kultur, og San-folket er tradisjonelle jegere og sankere. De er blitt tvunget vekk fra sine opprinnelige landområder, og disse områdene brukes nå i økende grad til beitemark. Dette fører til at San-folket ikke lenger kan fortsette sin tradisjonelle levemåte. Sanfolket opplever det stadig vanskeligere å leve sine tradisjonelle liv i moderne Namibia. Dette prosjektet søker å bidra til at den yngre generasjonen av Sanfolket får mulighet til skolegang og gjennom utdanning unngår å forbli marginaliserte. Ved å gå på vanlige skoler blir barna kjent med barn fra andre stammer og samfunn, og dette medfører til at fordommer og diskriminering reduseres.

Frivillig arbeid i Namibia- San FørskoleAtlantis’ samarbeidspartner er en av få organisasjoner i Namibia som aktivt går inn for å ansette medlemmer av San-folket, og gjennom opplæring gir dem muligheter til å komme seg ut av fattigdommen. Opprinnelig ble menn fra San-folket ansatt på gården som arbeidere, og senere deres koner. Etter hvert ble det klart at barna trengte utdannelse.

På grunn av fordommer og diskriminering av dette marginaliserte folket, kan det være vanskelig for barn av San-folket å få adgang til vanlige skoler i Namibia. Mange foreldre mangler dessuten ressurser til å sende barna på skole. Gjennom tilgang til gratis skole får de i større grad samme muligheter som andre. Etter at barna er ferdige med førskolen, sendes de til vanlige barneskoler i Windhoek, og får betalt sin skolegang og skoleuniformer av Atlantis’ samarbeidspartner. På førskolen får barna en god start på utdanning, og de blir kjent med hvordan vanlig skolehverdag fungerer. I tillegg får barna lære afrikaans og engelsk som er offisielle språk i Namibia. De fleste barna snakker kun lokale språk hjemme.

Førskolen

I november 2009 ble det bygget en førskole med en fulltidsansatt namibisk lærer. Det er for tiden rundt 25 barn på skolen. Skolen tilbyr et trygt, positivt og inspirerende miljø for barna, og bidrar til at de får gode rutiner. Som frivillig vil du jobbe som lærerassistent og ellers bidra til at skoledagen blir lærerrik og morsom for barna. Barna har et pensum de skal gjennom i engelsk, matte, kunst og håndtverk, gym og miljøstudier, men den viktigste oppgaven din vil være å være sammen med barna, med daglige aktiviteter som lek og undervisning.

En vanlig arbeidsdag på San Førskole

Frivillig arbeid Namibia - San FørskoleLæreren pleier å starte dagen med å få barna med på å si «I am beautiful, I am perfect and I can do everything in this world».

Morgenen på San Førskole starter vanligvis med at barna får et fruktmåltid kl 08:00. Deretter vil du som frivillig være assistentlæreren under undervisningen, som blir gjennomført av læreren. Barna lærer om bokstaver og tall, og andre innendørsaktiviteter vil være tegning og maling. Varm mat blir servert kl 11, og frem til kl 12 er det leketid.

På lekeplassen både foran og bak førskolen finnes en trampoline, et huskestativ, et klatrestativ, lekebiler og andre leker, hvor barna tilbringer mye tid. Kl 12 reiser barna hjem for dagen, og kl 14:30 kommer skoleelevene tilbake fra skolen. Da vil du som frivillig være med på leksehjelp i et par timer.

Det de fleste velger er å jobbe på førskolen frem til kl 12. Etter lunsj velger mange frivillige å jobbe med dyrene, på Dyregodprosjektet, som ligger på samme område som skolen. Hvis du helst vil jobbe på førskolen også på ettermiddagen, er det mulig å jobbe med dyrene i pausen mellom 12 – 14:30.

Det er tydelig at skolegangen har positiv påvirkning på barna, og barna er svært dedikerte til å lære. Mange av elevene får diplom for god oppførsel, og utmerker seg i visse fag. Læreren følger opp barna gjennom besøk på skolene i Windhoek, og hjelper til med ekstra undervisning dersom det trengs.

Det er mulig å kombinere arbeid med dyr og barn. Les mer om Dyregod.

Mer informasjon om prosjektet i Namibia

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.