Dyregod i Namibia

Jobb frivillig med dyr på Dyregod-gården i Namibia. Delta i bevaringen av det afrikanske dyrelivet og bidra til at sårbare og foreldreløse dyr får et bedre liv. Her får du nærkontakt med ulike afrikanske dyrearter, på et meningsfylt prosjekt.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Dyregod-gården er en trygg havn for foreldreløse og skadede dyr, inkludert løver, leoparder, geparder, villhunder, bavianer og andre afrikanske dyrearter. På prosjektet får du jobbe tett på ville dyr som bor permanent på gården, men hovedmålet er å rehabilitere dyrene når det er mulig, for deretter å slippe dem ut i det fri. Dyrene radiomerkes og følges opp for å sikre at de er trygge.

Prosjektet driver også informasjonsarbeid rettet mot lokalbefolkningen om hvordan de skal forholde seg til villdyr som truer husdyrene deres. I Namibia etableres stadig nye kommersielle gårder. De fleste bøndene tolererer ikke rovdyr som utgjør en trussel mot husdyrene deres. Særlig utsatte rovdyr er leoparder, geparder, hyener, ørkengauper og sjakaler. Gården har spesialisert seg på bevaring av rovdyr gjennom «catch and release» og rehabilitering på gården.

Dyregod er en organisasjon med mange prosjekter. Som frivillig kan du jobbe på et eller flere prosjekter. Det største prosjektet er Dyregården, hvor de fleste dyrene oppholder seg. De driver også et hesteprosjekt og to forskningsprosjekter. På de to forskningsprosjektene er de frivillige med ut i ørkenen og deltar med å merke, mate og observere rovdyrene i den namibiske ørken.


Frivillig arbeid Namibia - Dyregod
Dyregården

Dyregod har mange forskjellige prosjekter og oppgaver til de frivillige. En av de viktigste oppgavene er å hjelpe til med det daglige stell av dyr og gård. Du vil bli delt inn i grupper med de andre frivillige, dine oppgaver vil variere og de frivillige roterer på arbeidsoppgavene.

Ved siden av rovdyrene slik som løve, gepard, hyene og Afrikansk gaupe finnes det også en rekke mindre dyr på gården som trenger omsorg av de frivillige, som babybavianer, gris, mongus og surikat. Gården huser også andre dyrearter som finnes i dette området i Afrika blant annet antiloper, vortesvin, sjiraff, struts, gribber, ørner, og mange ulike fuglearter. Det varierer i antall dyr og dyrearter som befinner seg på gården. På prosjektet får de frivillige praktisk erfaring med de fleste av dyrene og mulighet til å tilegne seg unik kunnskap om det afrikanske dyreliv.

Arbeidsoppgaver vil være

 • Foring og stell av dyrene
 • Klargjøring av mat, for eksempel kutte rått kjøtt, og kaste det til de store rovdyrene. Forbereder grønnsaker og frukt til bavianer og andre dyr.
 • Gå tur med bavianer og ta med geparder på lufteturer.
 • Omsorg for foreldreløse bavianer, noe som vil innebære mating med flaske eller gå med bavianer, for å tillate dem å utforske og trene.
 • Klarere områder, som innebærer å fjerne det meste av den svært tett vegetasjon på gården, for å tillate annen vegetasjon for å vokse.
 • Lappe gjerder, bygging av nye innhegninger, grave fundamenter og vannhull.
 • Delta i gjerdepatruljer og innhegningspatruljer med ansatte på gården.
 • Nattlige sikkerhetsvakter, som betyr å sove i vakttårn på prosjektet med andre frivillige


Frivillig arbeid Namibia- Dyregod
Hesteprosjekt

Dyregod har nylig startet opp et hesteprosjekt ved dyrereservatet i Namibia. På dette prosjektet får frivillige oppleve den afrikanske savannen fra hesteryggen. Prosjektet byr på fantastiske dyre- og naturopplevelser, hvor man kommer nært inn på afrikanske villdyr og hestene. Prosjektet er rettet mot ryttere med erfaring og interesse for dressur og dyreliv. Prosjektet går over minimum to uker, og kan kombineres med opphold på Dyregod-prosjektet.

Arbeidsoppgavene på prosjektet består hovedsakelig av stell og trening av hestene. Om morgenen er de frivillige med på foring og stell, samt trening av unge og nye hester. Fra tid til annen vil det også være føll på prosjektet som trenger både trening og introduksjon til menneskelig kontakt. Dette arbeidet vil også frivillige delta i. Ettermiddagene blir brukt til foring og riding på reservatets flotte område.

Andre aktiviteter inkluderer gjeting av villhester og hjelpe til å bygge og reparere stallen og uteområdet til hestene.


Forskningsprosjektene

Dyregod har to prosjekter som kalles «rovdyrbevaring». Målet med prosjektet er å fange afrikanske rovdyr, montere halsbånd med radiomottakere og deretter sette dem fri. Dette gjøres for at dyrenes bevegelser skal kunne overvåkes, og gjøre det mulig å måle hvor, og hvor langt, de ferdes. Det arbeides spesielt med leoparder og geparder, men også andre afrikanske rovdyr. Radiomottakeren kan spore opp til 4 km med direkte siktlinje.

 • Lære ulike overvåkings- og sporingsteknikker der det søkes etter merkede leoparder og geparder ved bruk av telemetri og GPS-sporing. De frivillige er med på å identifisere, telle og lete etter dyrespor, blant annet ved å se på markeringer fra dyrene.
 • Opptelling av dyr i store innhegninger og bygninger, og rydding av midlertidige innhegninger for nye dyr.
 • Hjelpe til med “catch and release” av gepard og leopard.

Som frivillig kan du bidra på alle tre prosjektene eller velge ett for hele oppholdet. Forskningsprosjektene har minimum en ukes varighet.

Fritidsaktiviteter

Her er eksempler på hvilke aktiviteter du kan delta på når du har fri.

 • Gå turer i den flotte naturen på området (gode sko er viktig).
 • Oppleve naturen fra hesteryggen.
 • Sette opp leir under stjernene og se på solnedgangen. Kanskje overnatte ute?
 • Lage bål og bake pinnebrød.
 • Spille fotball eller rugby med lokalbefolkningen.
 • Være sammen med barn av San-folket, og hjelpe til med undervisning på den lokale førskolen, San Helse.

Eksempel på dagsprogramFrivillig arbeid Namibia - Dyregod

07:00 De frivillige spiser frokost sammen.

08:00 Morgenmøte med prosjektkoordinator for å planlegge dagen.

08:30 Matlaging og mating av de små dyrene på gården.

09:30 Patruljering rundt innhegningen.

11:00 Morgenaktiviteter (varierer – for eksempel sporing av dyr sammen med lokalbefolkningen. Forberede feller for dyr etc.)

13:00 Lunsj og fritid

15:00 Kveldsaktiviteter (varierer – for eksempel å overvåke dyrelivet etc.)

17:30 Matlaging og mating av de små dyrene på gården.

20:00 Middag og fritid.

Mer informasjon om prosjektet i Namibia

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.