Dagsenter i Eswatini

Som frivillig på dagsenter i Eswatini vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Barn som skal begynne på barneskolen forventes å være på et visst faglig nivå før de blir akseptert som elever, og de fleste barn går på førskole. Alle disse førskolene er offentlige og koster penger, og det er mange familier som ikke har råd til å sende barna sine dit. Dette gjelder særlig de sårbare barna, der familien er rammet av HIV og AIDS, og som bor med besteforeldre eller andre familiemedlemmer med dårlig økonomi.

Atlantis’ samarbeidspartner bestemte derfor at de NCPene som mottar deres støtte, i tillegg til å være et sted der barna kunne få mat, også skulle være et sted der de forberedes til barneskolen. Lokale frivillige fyller rollen som lærere, og de utenlandske frivillige bistår de lokale i arbeidet. De lokale lærerne har fullført videregående skole, og har således ingen spesiell kunnskap om hvordan de underviser små barn, og særlig ikke blandede aldersgrupper. Derfor tas de frivilliges innspill godt i mot, og de frivillige og lærerne samarbeider tett.

Utdanning kan skape en lysere fremtid for fattige barn. En stor andel av de lokale barna har ikke råd til å gå på skolen, og mange barn er foreldreløse som følge av HIV og AIDS. Du trenger ikke være lærer for å delta på dette prosjektet, men utdannede lærere vil få andre oppgaver enn frivillige uten lærerbakgrunn.

Ettersom alderen på barna varierer, er det en fordel om de frivillige forbereder undervisning tilpasset de ulike aldersgruppene. Ta gjerne med sanger, leker og aktiviteter som barna kan lære. De frivillige lærer bort sine ferdigheter og deler erfaringer fra en annen kultur.

Du vil jobbe Ezulwini-Lobamba området. I disse lokalsamfunnene er det ofte overfylte klasser med for få lærere. Mange av dagsentrene har hager der barna lærer praktisk landbruk og får opplæring i å dyrke mat. I tillegg vil du kunne delta på aktivitetsdager. De frivillige oppfordres til å bli kjent med de lokale lærerne og involvere seg så mye som mulig i senterets aktiviteter.


Hvordan er dagene lagt opp?

Dagene varierer naturligvis, men under finner du en generell oversikt over hvordan en dag på prosjektet ser ut:

7.30 Ta bussen til prosjektet
7.45 til 8.00 Morgenmøte (alle barna star på rekke foran lærerne som starter dagen med bønn og kunngjøringer)
8.00 til 10.00 Lek og undervisning i klasserommet
10.00 til 10.30 Frokost
10.30 til 12.00 Lek og undervisning fortsetter
12.00 til 12.45 Lunsj

Dagsenteret stenger stort sett etter lunsj, og barna går hjem.

 

Mer informasjon om prosjektet i Eswatini

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.