Undervisning i Senegal

Jobb frivillig med undervisning i Senegal. Du vil jobbe med barn fra 3-19 år, men kan selv komme med ønsker for hvilken aldersgruppe du helst ønsker å jobbe med. Du kan også velge om du ønsker å jobbe som assistentlærer eller undervise din egen klasse.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke (bortsett fra sommerferie)
 • Bo i frivillighus eller hos vertsfamilie

Hva kan jeg jobbe med?

I Senegal er utdanning obligatorisk på barnetrinnet, men bare 79, 5 prosent av barna går på grunnskolen. Grunnen til dette er manglende fasiliteter og finansiering. Bare 22 prosent av senegalesiske ungdommer fullfører videregående skole. Analfabetisme er også utbredt blant den voksne befolkningen hvor 42,8 prosent hverken kan lese eller skrive. På grunn av strukturene i samfunnet, mangler spesielt jenter ofte tilgang til tilstrekkelig utdanning.

Jobb med yngre barn 

Som frivillig kan du jobbe med yngre barn på skole. Barna vil være fra tre år og oppover, og du kan selv komme med ønsker for hvilken aldersgruppe du vil jobbe med. Hovedoppgavene vil være å leke med barna og arrangere aktiviteter. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være å lære dem engelsk, matte og tilrettelegge for kreative sysler slik som maling, sang og dans.

Jobb med barn og ungdommer 

Vår samarbeidspartner i Senegal samarbeider med flere skoler i byen Kolda. Alderen på elevene ved ungdomsskolene vil være mellom 15 og 19, men det finnes også en mulighet til å undervise barn i grunnskolen som er mellom 12-15 år gamle, eller barna i nabolaget ditt, i engelsk eller fransk. Du oppfordres til å undervise i andre fag som IT, musikk, matematikk, drama og realfag dersom du har ferdigheter innen disse fagene. Du kan vanligvis forvente å undervise to klasser per dag, som varer rundt to timer hver.  Du vil lage en detaljert timeplan sammen med prosjektkoordinator ved ankomst, og er selv ansvarlig for å følge opp og organisere denne selv.

Ved påmelding får du mer detaljert informasjon om skolen du vil jobbe på.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i fag
 • Planlegge undervisningsopplegg
 • Assistere lærer i timene
 • Lage undervisningsopplegg for egne timer

Passer for deg som

 • Over 18 år
 • Ønsker å bo hos vertsfamilie
 • Liker å undervise
 • Initiativrik og fleksibel

Mer informasjon om prosjektet i Senegal

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiverne Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.