Frivillig arbeid i utlandet

Har du lyst til å jobbe frivillig i utlandet? Er du motivert til å lære om en ny kultur, og ønsker du å gjøre en innsats på et prosjekt som trenger et par ekstra hender? Gjennom Atlantis Utveksling kan du jobbe frivillig i utlandet og virkelig få en opplevelse for livet.

Hva kan jeg jobbe med?

Vi samarbeider med flotte prosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Våre programmer  er delt inn i fire kategorier: barn og ungesosialt arbeid, dyr, samt natur og miljø. Om du ønsker å jobbe med mennesker kan du for eksempel jobbe med barn på skole, dagsenter eller i barnehage. Du kan også jobbe med helse og ernæring, med utsatte kvinner og innen voksenopplæring, urbefolkning, eller på byggeprosjekter.

Dersom du vil arbeide frivillig med dyr, vil du kunne velge mellom prosjekter der du har tett kontakt med ville dyr, eller mer forsknings- og observasjonsbaserte opplegg. Dyreprosjektene har også ofte et natur- og miljøaspekt. Som frivillig på natur- og miljøprogrammene har du som regel ingen nærkontakt med dyr, men arbeidet er som regel fysisk tungt. Noen ganger vil de frivillige delta i opplysningsarbeid rettet mot lokalbefolkningen i området.

På Atlantis sin blogg kan du finne artikler om tidligere frivilliges erfaringer, lese artikler som problematiserer frivillig arbeid, og lese om fremskrittene prosjektene våre gjør.

Hvordan søke om å jobbe frivillig?

For å søke på programmene våre må du fylle ut søknadsskjemaet på nettsidene våre. Vi krever også at du ettersender 1-3 referanser (avhengig av hvilket land du skal til) og vandelsattest dersom du skal jobbe med barn. Noen prosjekter krever også helseattest.

Hvorfor velge Atlantis Utveksling?

Stiftelsen Atlantis Utvekslings formål er å fremme respekt og forståelse for andre kulturer. Vi handler ut fra en holdning om at kulturutveksling bidrar til økt respekt og forståelse for andre mennesker og kulturer. Når mennesker fra ulik kultur og bakgrunn møter hverandre, fjernes fordommer og fremmedfrykt. Som Atlantis-frivillig reiser du trygt med en idealistisk og etisk bevisst aktør som har lang erfaring med internasjonal kulturutveksling. Hos oss jobber kompetente rådgivere med bred internasjonal erfaring. Vi har solid områdekunnskap fra studier, utveksling og arbeidsforhold. Vår drift har ikke som mål å gå med overskudd, men å gi kvalifiserte norske og utenlandske deltagere anledning til å oppleve en annen kultur.

Atlantis støtter ulike samfunn i alle verdensdeler ved å samarbeide med lokale organisasjoner som kjenner de lokale forholdene best, som vet hvilke behov som finnes de ulike stedene, og som vet hvor de frivillige til enhver tid vil komme mest til nytte. Vår organisasjonsmodell bidrar til å skape lokale arbeidsplasser.

Les mer om hvorfor du bør reise med Atlantis Utveksling 

Ønsker du å vite mer om frivillig arbeid med Atlantis?

Ring programrådgiverne våre på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.