Eldresenter i Guatemala

Eldresenter i Guatemala

Ved eldresenteret Casa Geriátrica María i Antigua arbeider du med å gjøre alderdommen bedre for mennesker med svært lite ressurser.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Eldresenteret Casa Geriátrica María tar vare på de eldre i Antigua. Her får alle hjelp, uavhengig av rase, religion eller sosial klasse. Eldre får de bli en del av en større familie og de blir tatt inn i varmen – noe som øker beboernes trivselsfaktor. De får dessuten mat, husly og medisinsk behandling, i tillegg til at de kan være med på sosiale aktiviteter. Det er vanligvis rundt 60 eldre personer tilknyttet hjemmet – både kvinner og menn. De bor i et hus med elektrisitet, rent drikkevann og 10 rom. Det er trangt om plassene, og senteret klarer ikke å ta i mot alle som trenger hjelp. Konsekvensen er derfor at senteret dessverre ofte må si nei til nye beboere. Stedet er også en sosial møteplassfor eldre i området.

Casa Geriátrica María åpnet i september 1995. Det startet opp som en privat bedrift, men det skulle vise seg at de aller fleste som trengte hjelp fra senteret var relativt fattige, og de hadde få eller ingen slektninger som kunne ta vare på dem. Derfor ble senteret i 1998 omgjort til et velferdstilbud, og Asociación Casa Geriátrica María er i dag en frivillig, non-profit, politisk uavhengig forening.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som frivillig her vil du kunne hjelpe til med daglige aktiviteter. Det er på mange måter annerledes å arbeide med eldre mennesker enn med barn. Eldre viser ofte stor takknemlighet, og de er således mer bevisst på din hjelp. Du vil også kunne utvikle dine spanskferdigheter raskt her, og det er en fordel med middels gode spanskkunnskaper når du starter arbeidet.

Du kan arbeide fra 4 uker og oppover ved dette prosjektet. Du kan selv velge om du vil jobbe om morgenen eller på ettermiddagen, arbeidstid avtales direkte med senteret etter ankomst. Casa Geriátrica María ligger i San Felipe de Jesús, ca 2 kilometer fra Antigua sentrum. Frivillige bor hos vertsfamilier i Antigua og går eller tar buss til senteret.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.