Cuenca eldresenter i Ecuador

Eldresenteret hjelper eldre som er i en vanskelig økonomisk situasjon eller har blitt forlatt av familien sin. Her får de et hjem, pleie, terapi og psykologhjelp.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Eldresenteret Fundación Abuelitos de la Calle (FABC) drives av nonner og har både mannlige og kvinnelige beboere. Det er også ansatt leger som gir medisinsk behandling. Mange av de eldre ved senteret befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon og har ingen familie som kan ta vare på dem. Som frivillig vil du gå inn med et ekstra par hender og bidra til å bringe glede i alderdommen for utsatte eldre.

Senteret ønsker seg frivillige som kan bidra til å ta vare på beboerne, arrangere aktiviteter og bidra med vedlikeholdsarbeid, vask og matlaging.

«Jeg kan anbefale på det sterkeste å jobbe på gamlehjemmet i Cuenca. Dette er fordi de gamle setter utrolig pris på hjelpen du får, og du blir hele tiden minnet om at jobben du gjør betyr noe. Det varmer godt å se glede blant gamle mennesker, og de er rause med komplimentene.»

 – Torkel, Atlantiser i Ecuador.

Arbeidsoppgaver

Som frivillig ved eldresenteret kan du bidra basert på egne interesser og bakgrunn. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet planlegging og gjennomføring av trenings- og sosiale aktiviteter tilpasset de eldre, yte pleie til de som har behov, vedlikehold og vask av lokalene og matlaging. Tidligere frivillige har blant annet tatt med beboere ut på tur, arrangert morgengymnastikk og dans og malt rommene deres i glade farger. Dette er et utfordrende og samtidig svært givende sted å arbeide, hvor den hjelpen de frivillige yter blir satt svært stor pris på. Arbeidstiden er fleksibel og kan avtales med ledelsen etter ankomst i Ecuador. Det vanligste er å jobbe mandag til fredag, 4 timer per dag.

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.