Eldresenter i India

Eldresenter i India

Vær frivillig på et eldresenter og bidra til å øke livskvaliteten og helsen til beboerne. Du vil først og fremst hjelpe til med å forbedre og opprettholde beboernes motoriske og mentale ferdigheter gjennom bevegelsestrening, spill, lek og sport.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller hostell

Pensjonsordningen i India omfatter ikke alle eldre som ikke har hatt lønnet arbeid i offentlig eller etablert privat sektor. Mange eldre fra lavinntektsfamilier er derfor helt avhengige av at deres familie kan ta seg av dem når de selv ikke er i stand til å tjene til livets opphold. Eldre som ikke har familiemedlemmer som er istand til å forsørge og ta vare på dem risikerer å ende opp på gata og måtte tigge til livets opphold.

I Jaipur samarbeider Atlantis med eldrehjem som gir et hjem og et tilbud til forlatte og utsatte eldre. Eldrehjemme er drevet av lokale myndigheter og/eller veldedige organisasjoner, og har dessverre få ressurser og dårlig finansiering. Eldrehjemmene ønsker seg derfor frivillige som kan bidra til å bedre livskvaliteten for de som bor der. Frivillige her vil først og fremst hjelpe til med å forbedre og opprettholde beboernes motoriske og mentale ferdigheter gjennom bevegelsestrening, spill, lek og sport, både utendørs og innendørs. Frivillige vil ha anledning til å arrangere aktiviteter for de eldre som bringer glede inn i livene deres og bryter opp de monotone dagene de kan ha ved senteret. Eldre setter ofte svært stor pris på at frivillige kommer, tar seg tid til å hjelpe dem og snakke med dem.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Frivillig arbeid IndiaArbeidsoppgavene vil variere etter det lokale behovet, men inkluderer ofte

  • Forbedre og opprettholde beboernes motoriske ferdigheter gjennom bevegelsestrening og lett sport som badminton og cricket.
  • Forbedre og opprettholde beboernes mentale ferdigheter gjennom spill, lek og samtaler.
  • Hjelpe til med matlagning og ved måltider
  • Bistå med stell, klesskift og skifte av sengetøy
  • Hjelpe til med andre praktiske oppgaver som journalføring, vedlikehold og vask av lokaler etc.

Du kan arbeide på dette prosjektet fra 2 uker og oppover. Prosjektet finnes i Jaipur. Du må være minst 16 år for å arbeide her, men det er en fordel å være noe eldre.

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.