Dyrereservat i Guatemala

Hjelp dyr tilbake i deres naturlige miljø i Guatemala. Du vil være med på å vaske og rense bur, lage mat, samt undersøke dyrene for sykdommer.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Mayan Biosphere Reserve naturpark (MBR) ligger i den nordlige Petén regionen i Guatemala, og sammen med Calakmul reservatet i Mexico utgjør reservatet den største tropiske skogen i Amerika (3,9 millioner hektar) etter Amazonas. I tillegg til et enormt biologisk mangfold, inneholder reservatet utallige, oppdagede og uoppdagede arkeologiske Maya-kulturminner. Dessverre er både naturen og kulturminnene truet. Blant annet har en større innvandring fra ulike deler av Guatemala ført til ulovlig hogst, oljeleting og større utnyttelse av landet i form av økt landbruk.

Men kanskje aller mest er dyrelivet truet i Petén. Dyrene mister sitt naturlige habitat, det foregår økt jakt – blant annet fordi flere og flere ønsker seg kjæledyr. Bestanden av ville dyr reduseres i en dramatisk hastighet. Fugleflokkene – «scarlet macaws» (Ara Macao) har blitt redusert til kun 300 individer i Laguna del Tigre Park. Og både tapirer og jaguarer som var utbredt for kun 15 år siden, er i dag vanskelig å få øye på. Andre arter har ikke blitt observert de siste årene og det antas at flere arter er utdødd i regionen.

ARCAS ble grunnlagt i 1989 med det mål om å bidra til å bekjempe ulovlig dyrehandel i Petén regionen. Første skritt var å etablere Wild Animal Rescue Center. Selv om den guatemalanske regjeringen overholdt CITES-avtalen (www.cites.org) ved å konfiskere og overvåke dyrehandel, var det ingen som rehabiliterte og hjalp de konfiskerte dyrene. ARCAS har inngått en samarbeidsavtale med den guatemalanske regjeringen, og organisasjonen tar imot konfiskerte dyr som er blitt forsøkt smuglet ut av Mayan Biosphere Reserve. Siden 1990 har ARCAS reddet mellom 300-600 truede dyr per år – mer enn 40 ulike arter.

ARCAS Wild Animal Rescue & Rehabilitation Center ligger i Lake Petén Itza ved siden av Peténcito Zoo, en 10 minutters båttur fra Flores. Senteret har et karantenesenter for dyrene, et veterinærsykehus, større bur, kjøkken, spisestue, verksted, frivillighus, bolig for de ansatte, samt en stor flytebrygge. Dyrene som ankommer senteret må først gjennom en karanteneperiode på minst 60 dager. På den måten unngår man at eventuelle sykdommer ikke spres til de andre dyrene. De fleste dyr som mottas ved senteret er svært unge og de har behov for umiddelbar pleie. Apekatter blir blant annet matet og får omsorg, og alle skadde dyr får medisinsk behandling på klinikken. Dessverre er det slik at enkelte unge dyr aldri overlever karantenetiden da de allerede er svært syke når de ankommer senteret.

De dyrene som overlever og blir ferdig med karantenetiden blir plassert enten sammen med andre dyr, eller hver for seg – avhengig av art og behov. Etter hvert styrkes dyrene, og målet er at de skal bli plassert tilbake i deres naturlige habitat ute i det fri. Prosessen er riktignok ikke ukomplisert, da dyrene har svært ulike behov og forskjellig adferd. Som frivillig vil du også ha muligheten til å være med på å sette dyrene tilbake i naturen.

Arbeidsoppgaver

Som frivillig vil du være med på å vaske og rense burene, lage mat, samt undersøke dyrene for sykdommer. Du vil også bli bedte om å utføre andre, ulike oppgaver, slik som å bygge bur, eller bygninger, vedlikeholde stier, samt å samle inn mat til dyrene og undersøke deres dietter. Du kan arbeide fra en uke og oppover ved dette prosjektet, og du bør ha noe kjennskap til spansk.

Sted: 18 kilometer fra Flores, i den nordlige delen av Guatemala.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.