Dagsenteret Ministerio de Jesús i Antigua

Her kan du jobbe frivillig med å hjelpe barna med lekser, lære bort grunnleggende kunnskap og leke med dem.

Ministerio de Jesús Project ble etablert i 1994 som en følge av at myndighetene ikke hadde et ordentlig tilbud tilbud til denne gruppen barn. Doña Carmen og Don Edgar følte et behov for å hjelpe disse barna og startet dagsenteret. I 2004 valgte Carmen og Edgar å involvere frivillige for å tilføre prosjektet ekstra ressurser. Siden den tid har prosjektet blitt større, og de frivillige, samt hele familien (Carmen & Edgar og deres 6 barn) hjelper til og bidrar til at barna får et bedre liv. De fleste av barna på dette prosjektet kommer fra fattige familier og relativt krevende kår.

I og rundt Antigua kan du jobbe ved tre ulike steder/avdelinger: Pastores, El Barrio and San Luisito.

Pastores: Her jobber du tett opp mot familien. Stedet er faktisk en del av boligen til Doña Carmen og Don Edgar, og huser blant annet et lite klasserom. Om morgenen har du mulighet til å jobbe med de yngre barna som er i alderen 4 – 9 år. Du kan leke med barna, og lære de blant annet alfabetet og tall. På ettermiddagen kan du hjelpe barna med lekser, lære bort engelsk og spille spill. Her kan du jobbe både på formiddagen og på ettermiddagen.

El Barrio: Her kan du jobbe i et lite klasserom som er plassert i hagen til en familie. Ved dette prosjektet jobber du kun om ettermiddagen, og du vil lære bort engelsk og hjelpe til med blant annet hjemmelekser. Omtrent 40 barn er tilknyttet dette senteret, alle i alderen 13 år eller yngre.

San Luisito: Dette er den nyeste skolen, og ble bygd i mars 2007. Den har tre klasserom og er også lokalisert i hagen til en familie. Her kan du jobbe både på formiddagen og på ettermiddagen.

Arbeidsoppgaver

Du vil hovedsakelig hjelpe barna med lekser, lære dem grunnleggende kunnskap, underholde og leke med dem. Du kan lære bort alt fra alfabetet, tall, matematikk og geografi. Barna trenger også å lære grunnleggende sosiale ferdigheter.