Dagsenter i India

Dagsenter i India

Arbeid på dagsenter for utsatte barn i alderen 0-6 år. Her kan du bidra med ekstra oppmerksomhet og organisering av pedagogiske aktiviteter for barna, og bidra til at de får et næringsrikt måltid per dag.

 

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo hos vertsfamilie eller hostell

Frivillig arbeid IndiaDagsenterne drives av indiske regionale myndigheter og tilbyr omsorg, mat og opplæring til barn av fattige foreldre. Barna er i alderen 0-6 år. Foreldrene arbeider ofte selv lange dager eller har av andre årsaker ikke mulighet til å gi dem tilstrekkelig oppfølging hjemme. Dagsenterne gir barna et trygt og godt tilbud på dagtid, og skal også gi barna noe opplæring for å forbedre dem sosialt og mentalt på skolestart, slik at det er mindre sjanse for at de senere dropper ut av skolen. På dagsenteret får barna også et næringsrikt måltid hver dag, blir innrullert i et vaksineringsprogram og får opplæring i hygiene.

Hvert senter har en senterleder, men det er ofte for mange barn og for lite ressurser til å kunne følge opp barna tilstrekkelig. Det er behov for frivillige som kan bistå med å aktivisere og engasjere barna, og assistere i den daglige driften av senterne. Ofte vil det ikke være så mange barn som forstår engelsk, så her må man være beredt på at mye av kommunikasjonen vil være ikke-verbal, gjennom uttrykk og kroppsspråk, både med barna og øvrige ansatte. Lokalt ansatte på dagsenter i India har vanligvis ikke noen form for utdanning, og vil ikke nødvendigvis kunne kommunisere så mye på engelsk.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som frivillig på dagsenter organiserer du lek og pedagogiske aktiviteter for barna, og bidrar til den daglige driften av senteret. For de eldre barna kan det være aktuelt å drive litt førskoleundervisning, særlig innenfor engelsk, matte og naturfag, og for de yngre er det flott å arrangere pedagogiske leker som kan bidra til å lære dem noe engelsk. Frivillige bidrar ofte med følgende aktiviteter:

 • Frivillig arbeid IndiaTa initiativ til kreative aktiviteter med barna, som synging, maling, tegning
 • Leke med de minste barna
 • Delta i matlaging og servering av måltider
 • Følge opp og stimulere barnas mentale og motoriske utvikling
 • Assistere de ansatte med å registrere vekst, ernæringforhold, vaksinering og helsetilstand.
 • Lek og fysiske aktiviteter inne og ute
 • Maling og dekorering av senteret

Det stilles ikke krav til erfaring med arbeid med barn, men det er viktig med fleksibilitet, tålmodighet og ønske om å arbeide med barn. Du kan arbeide fra 2 uker og oppover, men vi anbefaler minimum 4 uker på disse prosjektene. Du må ha fylt 16 år for å arbeide her, og dersom du er under 18 er det nødvendig med tillatelse fra foresatte.

Da dagsenterne er åpne på dagtid, vil frivillige her arbeide et 3 timers morgenskift. Dette prosjektet kan derfor kombineres med ettermiddagsskift på et øvrig prosjekt dersom man ønsker det. Prosjektene finnes i Jaipur.

India frivillig arbeidTidligere frivillige forteller

Amanda arbeidet på dagsenter i Jaipur – les om hennes erfaringer her.

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.