Corazon de los Niños – Helsesenter

Corazon de los Niños er et helhetlig helsesenter, som setter barna i fokus. Deres hovedønske er å skape best mulig livsvilkår for familier i sårbare situasjoner. Med fokus på ernæring, hygiene og helsemonitorering er dette er perfekt sted for praksisopphold eller for frivillig arbeid.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 3 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie
  • Grunnleggende spanskkunnskaper (A1)

Corazon de los Niños har over 20 års erfaring med å hjelpe barn (og familiene deres) som lever i ekstrem fattigdom. Deres mål er å hjelpe de med lavere sosioøkonomisk status, og gi opplæring til så mange barn og deres familier som mulig, for å bidra til å bryte syklusen med ekstrem fattigdom.

Senteret arbeider med poliklinisk rehabilitering, i tillegg til at de har feltklinikker som undersøker barn for blant annet feilernæring. Styrking og informering i lokalsamfunnet er også en viktig del av deres arbeid, da det er hensiktsmessig å forebygge potensielle tilfeller av feil- og underernæring på et tidlig stadium. Som praksisstudent her, setter du/dere opp en egen timeplan sammen med veileder, som gjør at dere får mulighet til å være med på svangerskapskontroller, jobbe med både identifisering av årsaker til feilernæring samt forebygging, holde informasjonsmøter om hygiene/ernæring, vaksinasjon og arbeid med helsemonitorering. Corazon de los Niños består blant annet av en medisinsk klinikk, en tannhelseklinikk, psykologisk klinikk, et laboratorium og et veiledningskontor.

Som frivillig vil du være med på å organisere måltider for barna, sjekke barnas vekt og høyde, informere om hygienetiltak, amt være med på oppsøkende arbeid på skolene i nærområdet og levere ut soyamelk til barna der. Helsesenteret har også et dagsenter, som setter stor pris på bistand fra frivillige, som i tillegg til å hjelpe med dagsenterets daglige drift, også gir elevene viktig trening i engelsk og i kreative fag. I tillegg kan man hjelpe til med omsorgsoppgaver: lese en bok for barna, gi de tåteflaske med soyamelk eller engasjere de i andre aktiviteter.

Til sammen hjelper senteret årlig rundt 12.00 mennesker totalt, så dette er et senter hvor man virkelig får en bred erfaring.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Du må enten være under utdannelse eller ha bakgrunn fra sykepleie, medisin eller andre helsefag for å ta praksis ved helseklinikken Corazon de los Niños. Hovedoppgavene for praksisstudentene er i stor grad knyttet opp til deres fagplaner og her er det viktig å ta initiativ og vise at du ønsker å bidra.

Du vil kunne jobbe med informasjonsformidling innenfor ulike temaer som hygiene, helse, ernæring etc. Du vil også bli bedt om å hjelpe til med medisinering, vaksinering, enklere medisinske konsultasjoner og behandlinger og mye annet. Praksisstudenter vil få tildelt en lokalt ansatt som rådgiver under oppholdet. Perioden 20. desember til 15. januar anbefales ikke som praksisperiode, da mye av tilbudet bygges ned i forbindelse med julefeiringen.

For at du som praksisstudent skal kunne bidra på best mulig måte bør du kunne grunnleggende spansk. Før ankomst må du ta 10 timer spanskundervisning via Skype og du må også ha en uke med spanskundervisning i Antigua før du kan begynne å arbeide på prosjektet.

Frivillige bor hos vertsfamilie i Antigua og  tar buss til senteret.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.