Byggmester Fredrik i Ghana

Fredrik bygget og samlet inn penger til å finansiere en hel skole i Ghana 2011. Under kan du lese utdrag og se noen bilder fra bloggen hans.

Skolebygningsprosjekt

Hei, jeg bor nå i en liten landsby kalt Darmang som ligger nær byen Nsawam. Jeg bor i en veldig koselig familie bestående av 3 damer fra 3 generasjoner og 8 barn. Moren i familien er rektor og lærer på førskolen i landsbyen jeg bor i. Jeg har undervist en liten stund på Ungdomsskolen i den samme landsbyen og et av de store problemene jeg opplever i landsbyen er mangelen på grunnlag fra barne- og førskole. De kan for eksempel ikke dele 12 på 6 og 1000 på 2 i niende klasse.

Mandag 28.03 ble jeg invitert med på førskolen og fikk et ganske stort sjokk! Det er totalt 128 elever på skolen i alderen 3-6 år og de har en skolebygning på 6x14m og bruker i tillegg et klasserom på 6x8m for de aller eldste. Så det er ca. 100 elever i rommet på 6x14m.

Frem til i fjor var alle elevene i skolebygningen. Det er en grunnmur med et falleferdig tak over og er bygget til å fungere som to klasserom. Det er en 30 cm høy kant midt i rommet som skal holde elevene adskilt, men med så mange elever i rommet, har denne kanten ingen effekt. Det er dermed umulig å få til noen form for læring, disiplin eller omsorg og beskyttelse i det rommet. En frivillig som bodde i samme familie som meg, jobbet på denne skolen i fjor. Han så problemene og startet et prosjekt for å gi elevene en ny skole så de kunne bli delt i mindre klasser. Han klarte å samle inn 2600 cedi som tilsvarer ca 9700 kr og bygde en grunnmur for en ny skole med 3 klasserom, et kontor og et lagerrom til skolemateriell. I tillegg fikk han fullført gulv i to klasserom og satt opp et midlertidig tak for å beskytte mot regn. Denne skolen skulle fortsette å bruke hele den gamle skolebygningen som et klasserom i tillegg til den nye skolen, så de får et klasserom til hver aldersgruppe.

Situasjonen i dag er: Etter at byggeprosessen ble fullført har prosjektet ligget dødt fordi det er ingen som har mulighet til å finansiere prosjektet. De har tatt i bruk det ene klasserommet som er ferdig nok til å kunne brukes forsvarlig og har nå et klasserom for de eldste 6-åringene. I dette klasserommet klarer lærerne å ha kontroll på elevene og det foregår undervisning og organisert aktivitet. Før de fikk to klasserom hadde ikke elevene hørt engelsk, sett alfabetet eller regnet noe matte før de begynte i norsk 2.klasse. Barneskolen foregår bare på engelsk, og mange av dem klarer ikke å lære nok engelsk før ungdomsskolen er ferdig og dermed stryker de på alle eksamener. Et annet problem ved skolen er at de ikke har noe sted de kan låse inn skolemateriell, så om kveldene er det mye fyll og spetakkel i skolebygningen og skolen kan dermed ikke ha noen form for utstyr. Derfor må de elevene som er rike nok til å ha en liten stol, bære den til skolen hver dag hvis de vil ha et sted å sitte.

Så moren i familien (Gladys) har spurt meg om jeg vil hjelpe henne med å bygge litt på skolen. Derfor sender jeg en oppfordring til dere om å bistå med litt penger så de i det minste kan få fullført vegger i et rom og mulighet til å låse og skaffe skolemateriell. Dette er et prosjekt som kan gi elevene ett helt nytt grunnlag for å klare videre opplæring ved at de får grunnleggende kunnskaper om engelsk og matte før barneskolen. Jeg kommer til å stå for alt det organisatoriske selv og garanterer for at absolutt alle pengene som kommer inn blir brukt på prosjektet (lønn til arbeidere, materialer og frakt av materialer og personell hvis nødvendig)

I tillegg til dette har rektoren på ungdomsskolen sagt at hvis noen ønsker å bidra med datamaskiner til IKT-undervisning hadde det vært fint, fordi 107 elever har en maskin på deling i dag, så det meste av opplæringen deres kommer fra skolebøker med bilder av en datamaskin.

Jeg kommer ikke kjøpe mer enn 4 datamaskiner til ungdomsskolen uansett hvor mye penger jeg får, fordi med 5 maskiner er ikke behovet til den skolen så stort lenger, og pengene vil bli mye bedre brukt på barneskolen. Dette er rektorene på de skolene enige om.

Budsjett for skolebyggingen følger under. Den er delt i 2, en prognose for hele skolen og en prognose for bare to klasserom. Prognosen for to klasserom er inkludert i totalprisen for hele skolen. Grunnen til at jeg har gjort det slik er at totalprisen ble veldig hoy, og det er veldig greit aa ha et maal aa jobbe mot. Men skulle det vise seg at vi faar samlet inn mer enn nodvendig for to klasserom vil jeg starte aa bygge videre paa skolen og la tredje klasserom staa uferdig til de faar finansiert resten paa en annen maate.

To ting om budsjettet: Det er stort prissprang fra 2 klasserom til ferdig skole, og det er fordi de to klasserommene allerede har gulv, og et av dem har litt av veggene allerede. I tillegg til at det tredje klasserommet bare har grunnmur, er det ogsaa et kontor, et lagerrom for materiell og fasade og trapp som skal fullfores.

Den andre tingen er at arbeidet er delt i to. Bygging av selve bygningen er en del, og den andre delen er karmer, dorer, vinduer og tak. Budsjettet fra takmesteren er ikke spesielt noyaktig, men jeg stoler paa ham allikevel. Han er ingenior og deltidslerer paa ungdomsskolen jeg jobber paa og er god venn av min “mor” (rektor paa forskolen) og rektor pa ungdomsskolen. Han kommer til aa hjelpe til med innkjop, frakt og i samarbeidet mellom meg og arbeiderne. Lonningene til arbeiderne er rimelige, og hvis de har oppgitt feil estimater til materiellet, vil ikke de faa noe glede av det, fordi resten av pengene vil bli brukt til skolemateriell og evt. til barnehjemmet i landsbyen (hvis de har sagt for hoye priser), og jeg vil personlig betale for alle materialene. Derfor stoler jeg paa estimatene.

Av estimatene nedenfor ser man at den totale prisen for hele skolen er 58250kr og for bare to klasserom blir det 24420 kr. Jeg har gatt utifra at kursen er 3,7 NOK per ghanesiske cedi.

Oppdatering 06.04.2011

 Til na er det samlet inn det utrolige belopet 20.400 kr og 22.000 kr til er pa vei! Tusen takk til alle som har bidratt!
Jeg har na et hap om a klare a fullfinansiere hele skolen! Jeg har allerede tatt ut 2000 cedi eller 7400 kr og planlegger a ta ut 6000 cedi eller 22.000 kr til pa fredag sa jeg kan fa satt i gang arbeidet med selve skolen.

Som man kan se av budsjettet koster arbeidet med selve bygningen 28.695kr sa pa fredag vil jeg bruke alle pengene jeg tar ut til a starte dette arbeidet. Sa jeg og rektoren vil sammen dra og kjope alt som trengs, ordne med transport og skrive en full kontrakt med handtverkeren. Han vil dermed bygge alt som bestar av stein, sement og baering.

Det som dermed star igjen pa prosjektet er snekkeren. Av budsjettet ser man at han trenger 29600 for a fullfore tak, vinduer, dorer og lister pa hele skolen. Disse pengene er det ikke sikkert at vi far, men jeg kommer til a ta ut alt jeg har fatt den 22. april og dermed avtaler jeg med snekkeren hvor mye han far fullfort for pengene jeg har 22. april. Hvis ikke kan det bli umulig a lage en grundig og sammenhengende plan for arbeidet etter at jeg har lagd et budsjett med snekkeren. Forhapentligvis vil jeg legge ut et grundig budsjett for hvor mye snekkeren far gjort den 23. april. Etter det vil jeg personlig kjope alt snekkeren vil trenge og lagre utstyret til snekkeren kan begynne arbeidet.Grunnen til denne datoen er at jeg sannsynligvis skal pa en reise til Nord-Ghana fra 14.april til 21.april. Dette er min eneste mulighet til a dra pa safari og se hvordan Ghana ser ut inn i landet. Prosjektet vil ikke bli tilbakesatt pga. denne turen fordi snekkeren far ikke startet arbeidet for steinarbeideren er ferdig.

Hvis noen allikevel skulle sette inn penger etter 22. april vil jeg sannsynligvis bruke de pengene pa skolemateriell (boker, pulter, stoler og PCer til ungdomsskolen). Hvis det blir penger til overs for dette vil jeg selvfolgelig legge ut en grundig beskrivelse og et budsjett i slutten av april.
Den 13. april er jeg invitert pa mottagelsen av kronprinsparet her i Ghana og de har allerede fatt se prosjektet mitt. Haper pa a fa et lite bidrag.

Jeg har fatt et par sporsmal om hva som skjer nar jeg drar hjem den 6.mai, fordi prosjektet blir helt sikkert ikke ferdig for jeg drar hjem. Sann jeg har planlagt det, vil alt utstyret vare kjopt i lopet av april, og alle kontrakter ferdigskrevet. Penger jeg far i mai, er jeg ikke sikker pa om jeg rekker a bruke. De eneste pengene som da gjenstar er lonnen til arbeiderne. Jeg betaler ikke arbeiderne noe lonn, fordi i Ghana gir man lonnen nar arbeidet er fullfort. Ettersom jeg drar 6. mai, ma dermed Gladys, min mor, betale lonnen. Jeg kommer til a gi henne pengene, og hun star for lonningen av arbeiderne. Jeg stoler fullt og helt pa henne, fordi hun vet at hvis hun tar pengene selv, kommer hun i seriose problemer, for arbeiderne kommer til aa kreve aa faa betalt. Det er ogsa hennes skole. Hun underviser der og barn fra familien hennes gar pa skolen og hun vil ikke fa flere frivillige i familien eller fullfort skolen hvis hun misbruker tilliten hun far naa. I tillegg til alle insentivene hun har, er hun ogsaa et godt menneske som jeg ville stolt pa selv uten insentivene hun har.

Hvis noen har sporsmal eller savner mer noyaktig planlegging haper jeg dere tar kontakt og sa vil jeg gjore det jeg kan for a svare.

Wilhelm

Oppdatering 08.04.2011 – Arbeidet starter

 Hei, i dag startet arbeidet. Snekkeren tar ned det midlertidige taket pa bygningen fordi det er for lavt og for darlig. Det arbeidet la dessverre ikke i estimatene og snekkeren vil trenge ytterligere 555kr for hele arbeidet. I tillegg vil mureren trenge en jernboyer (ikke helt sikker pa noyaktig hva det var, men han kalte det ironbender). Det er en mann som vil komme for a forme jernstengene som armerer bygningen. Har ikke fatt estimatet enna, men mureren gjettet at det blir noen hundre kroner. I tillegg kommer jeg til aa legge ut et estimat for maling og skoleutstyr sa for jeg far estimatene. Jeg beklager prisendringen veldig, men haper det skal ga bra allikevel.
Totalprisen blir dermed 58.830 istedenfor 58.275 og i tillegg kommer pengene for jernboyeren.
Etterpa skal jeg ta ut 6000cedi, eller 22.200NOK og jeg skal bestille sand, stein, sement og alt det andre mureren trenger. Han vil sannsynligvis starte muringsarbeidet allerede pa mandag og jeg er veldig spent pa hvor langt han kommer.
Hilsen Wilhelm

Oppdatering 11.04.2011

Na har mureren begynt a mure. I dag har jeg hjulpet til i 5t med a bere steinblokker og sement, og fremgangen er stor allerede i dag!! Kommer bilder i morgen.

Det er noen smajusteringer i budsjettet og totalt innsamlet belop. Jeg regnet 400 som 4000 da jeg la ut informasjonen om hvor mye penger som er samlet inn.. Siden dengang har det kommet inn mer, sa na er det totale belopet 41400 kr.

Legger ut informasjon om justeringene og gjenstaaende belop under. Merk: Jeg har ikke fatt estimat pa maling og skolemateriell, sa hvis det skal kjopes vil prisen stige enda mer.

Det betyr at det gjenstaar a samle inn 18060 kr for a fullfore hele skolen uten materiell og maling. De kommende dagene vil jeg legge ut fotokopier av kvitteringer. Resten blir kjopt rundt 20.april.

I Dag har jeg fatt den gledelige beskjeden om at skolen er fullfinansiert! Selvaag bolig kom med det siste store bidraget, og jeg har naa raad til hele skolen, maling, 2 pcer (brukte og billige) og noe skolemateriell. Er ikke helt sikker pa om jeg faar kjopt alt skolemateriellet som trengs, men jeg faar estimat naar snekkeren kommer for aa bygge paa skolen. Det er bygd mer i dag, og murerne gjoer det de kan for aa bli helt ferdige for jeg drar!

Oppdatering 14.04.2011

Forst vil jeg bare si: Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt! Hvert eneste bidrag har hjulpet masse!Det er veldig deilig aa ha alle pengene jeg trenger, og jeg kommer til aa gjore alt jeg kan for at prosjektet skal bli saa vellykket som mulig! Jeg kommer til aa fortsette med bloggen helt til alt er ferdig, og naar jeg kommer hjem skal jeg lage en prosjektbeskrivelse som jeg sender til alle som har bidratt eller har lyst til aa lese.

I Gaar motte jeg kongefamilien og noen andre norske naeringsdrivende i Ghana. Ettersom hele prosjektet allerede var finansiert fikk jeg ikke saa veldig mye igjen for besoket, men jeg fikk snakket personlig bade med Mette Marit og Haakon om prosjektet og de syntes det var et veldig flott prosjekt og de onsket oss lykke til med skolen! Det var veldig goy aa faa mote dem!

Skolen har kommet veldig langt, har bare bilder fra i gaar ettermiddag, men poster det jeg har. Murerne jobber veldig fort og vi skal prove aa sette i gang snekkeren paa mandag. Har ikke gjort flere innkjop ennaa, men neste uke kommer jeg til aa bruke det meste av pengene. Legger ut flere regnskap neste uke

 Naa er jeg tilbake fra en veldig bra tur til Nord-Ghana, og har kjopt inn mer materialer. Snekkeren startet arbeidet sitt i gaar. Pa fredag skal jeg skrive en ordentlig oversikt over utgifter, estimater og hva som gjenstaar. Skal bare legge ut et par bilder av hvor langt prosjektet har kommet..
Naa reiser jeg pa ferie til nord for aa dra paa safari, og kommer hjem pa tirsdag.

Oppdatering 26.04.2011

Naa er endelig pasken ferdig, og arbeiderne startet igjen i dag. I morgen skal jeg gjore storinnkjop og legger ut bilder, kvitteringer og ett nytt regnskap pa torsdag. Det ser ut til at skolen blir litt billigere enn forventet fordi vi ikke trenger like mye sement og like mange steinblokker. Det kan se ut til at vi sparer nesten 2500kr pa det, men det gjenstaar a se noyaktig hvor mye.

Oppdatering 03.05.2011

Hei, naa har jeg betalt for hele skolen, og lonnen til arbeiderne er lagt i bunker i en safe paa rektors rom. Under har jeg postet resultatregnskapet.

Det er et par ting aa legge merke til
1: Det er ikke brukt like mye norske kroner som det er samlet inn, og det er fordi jeg har fatt en mye darligere kurs i minibankene enn jeg forventet, og matte nedjustere mengden cedi, men jeg holdt kursen paa 3,7 i resten av regnskapet fordi det var en mye lettere kurs aa regne med og for aa holde alt likt det forste budsjettet. Jeg har brukt mye penger paa taxi, internett og motet med kongefamilien som ikke er trukket fra i regnskapet, sa hvis det skulle vaere en unoyaktighet, har jeg allikevel bidrat med mye penger.

2: Jeg fikk kjopt 75 hard wood til aa lage pulter og stoler. Det er bare nok til ca 35 elever, men forhaapentligvis vil antallet pulter oke med aarene.

3: Jeg har ikke kjopt noen boker. Det var viktigere med pulter enn boker.

Men naa er det bare venting som gjenstaar. Jeg reiser hjem paa fredag morgen, og overlater bildeansvaret til de tre andre frivillige i landsbyen, saa jeg kommer til aa fortsette med aa oppdatere bloggen med bilder.

Les bloggen her