Byggeprosjekt i Eswatini

Her vil du jobbe på byggeprosjekter tilknyttet forskjellige dagsentere for barn i rurale områder av Eswatini. Som frivillig på byggeprosjektet vil du være involvert i arbeid rettet mot barna på dagsenterene og målet er å gjøre barnas omgivelser bedre og hyggeligere.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Hvilke oppgaver du får avhenger av hvor mange frivillige det er på prosjektet, og hvor stort budsjettet er. Oppgavene kan variere fra å klargjøre landområder slik at byggingen kan begynne, oppføring av bygg, reparere tak, male vegger, dyrke grønnsakshager osv. Alt arbeidet foregår sammen med lokalt ansatte.

Det finnes mer enn 200 000 foreldreløse barn i landet, og antall hjem der barn er hovedforsørger øker stadig. Mange av disse barna har heller ikke andre voksne familiemedlemmer som kan ta vare på dem. Barna er uten økonomiske ressurser, og før de begynner på skolen får noen av dem plass på en av landets NCPer. Der får de mat, undervisning og et trygt sted å være når resten av familien er opptatt med skole eller arbeid.

Alle NCPene drives av mennesker som frivillig bruker egen tid og midler. Byggprosjektet har som mål å bistå barna på forskjellige måter. Ved hjelp av de frivillige til å bygge enkle bygninger, hager, vanningssystemer og annet som trengs på sentrene bidrar disse til økt trygghet og nye muligheter for barna.

Prosjektet benytter tradisjonelt byggmateriell i så utstrakt grad som mulig, og du vil få opplæring av profesjonelle, lokale bygningsarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Rydde området der det skal bygges
 • Grave plass til fundament
 • Lage murstein på tradisjonelt vis
 • Sette opp konstruksjonen sammen med en lokal, profesjonell bygningsarbeider
 • Male innvending og utvendig
 • Mure
 • Vedlikeholde eksisterende bygninger
 • Utvikle hager
 • Sette opp gjerder
 • Sette opp husker eller andre lekeapparater

Prosjektet kan være fysisk krevende. Dagen starter rundt 8.30, og varer til klokken 11.00. Deretter er det pause frem til 11.20 og videre arbeid frem til lunsj, rundt klokken 13.00. Lunsj spiser de frivillige på frivillighuset.

Ettermiddagene kan brukes til å delta i andre lokale aktiviteter eller avslapning.

Elise om opplevelsene sine som frivillig i Eswatini:
«Jeg har lært så mye at det er vanskelig å sette ord på det. Ikke bare praktiske erfaringer, som å håndvaske sitt eget tøy, eller å sette opp en grunnmur, men også det å klare å akseptere en helt fremmed og annerledes kultur. Det å kunne se at bak den litt mørkere hudfargen, de fillete klærne og dårlige boforholdene, så er vi like. Vi trenger like mye kjærlighet, og vi har de samme målene for livet, bare med et litt annerledes grunnlag.»

Mer informasjon om prosjektet i Eswatini

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.