Byggeprosjekt i Guatemala

På byggeprosjektet Habitat para la Humanidad kan du arbeide frivillig med å bygge hus til familier i rurale områder, sammen med lokale arbeidere og internasjonale frivillige.

Habitat for Humanity

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Over en million mennesker i Guatemala mangler tilgang på trygge hus og bo-vilkår. Mange må betale en stor endel av inntekten sin i leie, og bor i områder som er utsatt for flom og andre naturkatastrofer. En av de største utfordringene er tilgangen til land. Fattige familier mangler ofte tilstrekkelig juridisk dokumentasjon på at de eier jorden de bor på, til tross for at de har kjøpt eller arvet denne. De lever derfor daglig med risikoen for å kunne bli kastet ut av sitt eget hjem.

Habitat para la Humanidad Guatemala ble etablert i 1979 for å gi utsatte familier muligheten til å få tryggere bo-vilkår. Siden stiftelsen ble opprettet har organisasjonen hjulpet over 50 000 familier i Guatemala gjennom å bygge trygge og subsidierte hus med gunstige finansieringsordninger som guatemalske familier har råd til. Familiene som flytter inn betaler ned huset over tre år gjennom månedlige avdrag, får juridisk dokumentasjon på eierskap og bistand til å håndtere familieøkonomien i denne perioden. Organisasjonen arbeider også med å bedre de sanitære og hygieniske forholdene for utsatte familier og arbeider interessepolitisk med landrettighetsspørsmål.

Som frivillig på byggeprosjekt er du med på å finansiere huset familien skal bo i gjennom programavgiften, og prosjektet har en noe høyere programavgift en øvrige prosjekter.

Guatemala prosjekt Habitat for Humanity

Arbeidsoppgaver

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å delta på dette prosjektet, men det er en fordel å være ved middels god helse og være glad i litt fysisk arbeid. Som frivillig vil du arbeide sammen med lokalt ansatte og andre internasjonale frivillige på byggingsprosjektene i rurale områder rundt Antigua. Hvert byggeprosjekt kan ha opp til 2-3 frivillige på samme tidspunkt, og arbeidstiden er normalt fra rundt 8:00 til 16:00. Som frivillig bor man hos vertfamilie i Antigua, og tar buss eller annen transport til prosjektet. Vertsfamilien vil pakke lunsj som man spiser på arbeid. Man kan arbeide frivillig to uker eller lengre på dette prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.