Big John School

Jobb frivillig på en stor lokal skole i Malawi, her får frivillige muligheten til å bidra i klasserommet og hjelpe til med undervisningen. Her får du jobbe med barn mellom 2 og 8 år, og du velger selv hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Skolen har rundt 2000 elever, med 60-90 barn i hver klasse. Som frivillig kan du være med på flere aktiviteter på skolen, blant annet kan du assistere i klasserommet, sette i gang sportsaktiviteter, eller gi leksehjelp til barn med lærevansker. Er du kreativ og liker å male kan du også være med på å dekorere skolens fasade. Skolen følger en fast lærerplan, men lærerne er åpne for å prøve nye metoder og er positive til innspill fra de frivillige.

De fleste elevene på skolen er mellom 5 og 13 år, og du kan selv velge hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Skolen har tre klasserom, der aldersgruppen er mellom 2 og 8 år. Førskolen har mellom 80 og 100 barn, i alderen 2 til 3 år. Frivillige er med på å assistere i klasserommet, synge sanger, lære alfabetet og gi enkel engelskundervisning. I de to andre klassene er barna mellom 4 og 8 år. Her vil det innebære mer undervisning i fag som engelsk og matte. Undervisningsmetoden i Malawi er ganske gammeldags, hvor lærerne skriver på tavlen og barna repeterer. Det er lite tilgang på lærebøker, og lærerne har selv få bøker å jobbe utifra. Frivillige kan jobbe i de tre forskjellige klassene, og bidra med å assistere i klasserommet, organisere morsomme aktiviteter og jobbe sammen med lærerne. Man kan også lære bort enkel engelsk og jobbe i små grupper med barn som trenger litt ekstra assistanse. Skolen er rullestolvennlig og har en spesialavdeling for barn med nedsatt funksjonsevne og psykiske utviklingshemninger. Her kan frivillige med relevant erfaring bidra med fysioterapi og andre spesialtilpassede aktiviteter.

Når du ankommer skolen vil du sette opp en timeplan sammen med en av lærerne, for å best kunne utnytte dine egenskaper og kompetanse. Arbeidsuken er fra mandag til fredag, fra kl. 08.00 til 14.30 hver dag. Noen ganger arrangeres det også aktiviteter etter normal skoletid som de frivillige kan være med på.

Selv om lærerne jobber utifra en gammel arbeidsmetode, er de svært lærevillige og ønsker å lære nye metoder. De liker godt å lære de frivillige litt Chichewa, og ønsker selv å lære mer engelsk. Denne skolen er derfor en flott destinasjon for de som ønsker å jobbe med et gjensidig læreutbytte.

Skolen er stengt to uker i april og september, fra midten av juni til midten av juli, samt hele desember.

Mer informasjon om prosjektet i Malawi

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.