Barnehjem i Tanzania

Har du lyst til å gjøre en innsats for barn som har fått en tøff start på livet? Jobb frivillig på barnehjem i Arusha og bidra på et meningsfylt prosjekt hvor omsorg, lek og læring er i fokus.

I Tanzania, som i mange andre afrikanske land, gjør mangel på økonomiske midler og tilstrekkelig helsehjelp mange barn foreldreløse. For at disse barna skal klare seg er det helt nødvendig med barnehjem som kan tilby pleie og omsorg gjennom deres første leveår. Atlantis samarbeider med et barnehjem for foreldreløse småbarn i Arusha. Du kan lese mer om prosjektet under.

Cradle of Love

Cradle of Love er et barnehjem for foreldreløse småbarn, med beliggenhet en halvtime utenfor Arusha. De ansatte på barnehjemmet jobber for å gi barn som har fått en vanskelig start på livet et bedre utgangspunkt videre. Målet er at barna skal kunne plasseres hos familiemedlemmer eller fosterfamilier når de ikke lenger er avhengige av den støtten de får på barnehjemmet.

Som frivillig på Cradle of Love vil du hjelpe til med stell og pleie, samt matlaging og klesvask. Du vil også kunne ta med barna på tur i nærområdet, gi enkel undervisning, og arrangere forskjellige leker og aktiviteter. Din aller viktigste oppgave er likevel å gi omsorg og kjærlighet til barna.

Arbeidstid på barnehjemmet er fra 9 til 5, fra mandag til fredag. Prosjektet er åpent for frivillige over 18 år, og du kan være der i 1-12 måneder.

Mer informasjon om prosjektet i Arusha

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Line eller Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.