Barnehage i Guatemala

I barnehagen Guardería Infantil i Antigua kan du arbeide med å gi barn fra utsatte familier oppmerksomhet, omsorg og et godt dagtilbud mens foreldrene er på arbeid.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Barnehagen Guardería Infantil tilbyr plasser til barn av enslige mødre og barn av fattige foreldre som arbeider med å selge varer på markedet. Barna som kommer til barnehagen har foreldre uten utdanning og med få muligheter i livet. De må arbeide hardt for å få endene til å møtes, og barnehagen gir barna tilbud om et trygt og godt sted å være mens foreldrene er på arbeid. Slik får også eldre barn mulighet til å gå på skole, istedenfor å måtte være hjemme for å ta seg av yngre søsken. Tilsammen er ca. 40-50 barn tilknyttet barnehagen, og alle er i alderen 0 – 6 år.  En del av barna trenger spesiell oppfølging og tilrettelegging, og barnehagen har derfor egne grupper med spesialpedagoger.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Den viktigste arbeidsoppgaven for frivillige her er å gi omsorg, oppmerksomhet og stell til de yngre barna og leke med og aktivisere de eldre barna. Frivillige kan organisere sportsaktiviteter og drive litt opplæring med de eldre barna dersom det er ønskelig. Du kan arbeide fra 4 uker og oppover ved dette prosjektet. Arbeidstiden er mandag – fredag, i perioden 08:00 – 13.00. Guardería Infantil ligger i Antigua, og er i gangavstand fra vertsfamiliene. De har vanligvis en eller to frivillige av gangen. Det er nødvendig med grunnleggende spanskkunnskaper.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.