Barne- og ungdomshjem i Ecuador

Barne- og ungdomshjem i Ecuador

I Cuenca kan du arbeide på barne- og ungdomshjem for jenter i alderen 7-18 år, og bidra til å gi jenter med tøffe oppvekstvilkår et trygt hjem.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Jentene som bor på hjemmet kommer alle fra utfordrende familiebakgrunner. På hjemmet bor jentene i et trygt og godt miljø hvor de ansatte viser kjærlighet og ansvar. Senteret drives av nonner og prester, og har som mål er å ta vare på jentene helt frem til de er ferdig med videregående skole. Jentene på hjemmet går på skole og får opplæring og bistand, slik at de skal kunne greie seg selv som voksne. Noen av jentene vil bo på senteret helt frem til de er 18, mens andre etterhvert vil kunne vende tilbake til familiene sine.

Tilknyttet senteret driver barna og de ansatte et lite jordbruksprosjekt – her sår de grønnsaker til salg og eget bruk. Prosjektet lærer jentene å drive jordbruk og effektive avlinger, og sørger samtidig for at de spiser sunt og variert.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Senteret ønsker spesielt at frivillige kan bidra med leksehjelp og organisering av aktiviteter for jentene. Det kan både være sosiale og morsomme aktiviteter for å gi jentene et bedre fritidstilbud, men også undervisning og opplæring i tema som hygiene, engelsk og annet. Senteret trenger også hjelp til vedlikehold, praktisk arbeid og til å drive jordbruksprosjektet. Her er det mange muligheter for frivillige, og det er en fordel å være litt fleksibel på arbeidsoppgaver.

Du må være 18 år eller eldre for å arbeide her, og du kan arbeide fra 4 uker og oppover. Hjemmet ligger i Cuenca, hvor du vil bo hos vertsfamilie eller i frivilligleilighet. Da jentene går på skole på dagtid arbeider frivillige på ettermiddagen, fra rundt. 14:00 til 18:00.

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.