Vilkår

Formålet med aupairprogrammet er kulturutveksling, og vertsfamilien forplikter seg til å inkludere au pairen som en del av familien. Her finner dere mer informasjon om vertsfamiliens og Atlantis' ansvarsbetingelser, au pairens arbeidsoppgaver, lønn og arbeidstid, kanselleringsvilkår og Atlantis' garanti.

Det legges stor vekt på at au pairen skal være en del av familien og bidra i hjemmet på lik linje med de andre voksne i familien. Som vertsfamilie plikter dere å følge de regler som er satt av myndighetene og Atlantis. Oppholdstillatelse for au pair reguleres av utlendingsloven og UDI rundskriv 2012-015.

Les mer om

Krav til vertsfamilien

For å bli vertsfamilie for au pair gjennom Atlantis må familien ha:

  • Barn under 14 år
  • Minst 50 % omsorgsrett for barnet dersom familien har delt foreldrerett
  • Eget rom til au pairen i familiens hjem
  • Norsk som hovedspråk i hjemmet
  • Interesse for å bli kjent med en annen kultur og et ønske om å lære bort noe om sin egen

Norskkurs

Vertsfamilien skal dekke utgifter til norskkurs og nødvendig studiemateriell for au pairen. Vertsfamilien skal i tillegg dekke au pairens nødvendige reiseutgifter til/fra kursstedet.

Forsikring

Alle au pairer som kommer til Norge må ha en forsikring som dekker hjemreise ved død, sykdom eller skade. Det er vertsfamiliens ansvar å tegne og betale forsikringen som dekker au pairen gjennom hele kontraktsperioden.