Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vertsfamilier har i forbindelse med invitasjon av au pair.

Hvor fort kan vi få au pair?

Au pairene er tilgjengelig for opphold med oppstart mellom juni og september, og med varighet på 10-12 måneder. Alle kandidatene er fra EU/EØS-land og trenger bare å ha kontrakten klar før de avtaler og bestiller reisen til Norge. Etter ankomst må de registrere seg hos lokalt politi. Vi veileder gjennom hele prosessen.

En au pair som ønsker å bytte vertsfamilie er tilgjengelig for snarlig oppstart også utenfor perioden juni-september, og befinner seg allerede i Norge. Atlantis plasserer kun au pairer i nye vertsfamilier etter å ha gjort en grundig helhetsvurdering av oppsigelsesituasjonen. Se oversikt over au pairer som ønsker å bytte vertsfamilier her. 

Når må vi registrere oss for å få au pair gjennom Atlantis Utveksling?

Alle vertsfamilier må registrere seg innen 1. juni. For å bli vertsfamilie for au pair gjennom Atlantis må dere fylle ut en familieprofil og signere «Vilkår og Programbetingelser for au pair programmet».

Koster det noe å registrere seg hos Atlantis Utveksling?

Nei, hos Atlantis Utveksling er det gratis og helt uforpliktende å registrere seg som vertsfamilie. Først når du inviterer en av våre kandidater er det bindende. Inntil da kan du se på så mange søkere du vil, og i ro og mak finne ut om en Atlantis-aupair kan være noe for deg og din familie.

Hvor mange timer kan en au pair jobbe?

I tråd med Europarådets bestemmelser skal au pairen jobbe maksimum 30 timer per uke, og maksimum seks timer per dag. Det er ikke lov med arbeid utover dette, selv ikke hvis dere er enige om dette. Vertsfamilien må betale minimum 5900 kroner per måned selv om au pairen jobber mindre.

Teller man timer også når barnet sover?

Ja, selv om barnet sover skal man telle disse timene som arbeidstimer. Dette gjelder også på kveld/nattetid. Au pairen har ikke mulighet til å dra noe sted og har ansvar for barnet/barna selv om de sover.

Hva skal en au pair ha i lønn?

En au pair er ikke en vanlig arbeidstaker, og mottar lommepenger i stedet for lønn. Lommepengene, samt verdien av kost og losji, er skattbar inntekt. F.o.m. 1. april 2019 er minimumssatsen kr. 5900,- per måned. Au pairen har gratis kost og losji hos familien. Lommepengene er dermed ment å dekke au pairens private forbruk. Vertsfamilien skal også dekke norskkurs for au pairen minimum kr 8850,- per år.

Må au pairen betale skatt?

Au pairen er pliktig å betale skatt av lommepengene samt av verdien av fri kost og losji. Au pairen bør be om at skattekontoret tar hensyn til standardfradraget for utenlandske arbeidstakere på 10%.

Har en au pair krav på ferie?

Au pairen har krav på ferie i følge Ferieloven. Hvert kalenderår har au pairen derfor rett på fire uker og en dag ferie (25 dager med seks dagers arbeidsuke). Om au pairen kommer til familien etter 30. september har han/hun rett til seks dager ferie inneværende år.

Har au pairen krav på feriepenger?

Au pairen skal ha feriepenger som utgjør 10,2% av bruttolønn samt verdien av kost, jf. Ferieloven § 10.

Har au pairen fri på offentlige fridager?

Au pairene skal normalt ha fri på offentlige høytidsdager i forbindelse med jul, påske, pinse, samt 1. og 17. mai og Kristi Himmelfartsdag. Om familien jobber skift eller turnus, må man lage en plan slik at au pairen eventuelt får en ekstra fridag om hun/han jobber på en rød dag. Høytidsdager er en fin anledning til å være med familien, oppleve norsk kultur og bli bedre kjent.

Hva er en halvtårs au pair?

En halvtårs au pair er en au pair som ønsker å være i Norge fra 3-6 måneder. Ved å invitere en halvtårs au pair får dere et raskt innblikk i hvor godt det kan være med litt avlasting i en klassisk hektisk hverdag. Les mer om halvtårs au pairer her.

Må vi tegne forsikring for au pairen?

Det er obligatorisk å tegne forsikring for au pairen som dekker hjemreise ved sykdom eller død. Vertsfamilien har mulighet til å tegne forsikring for sin au pair gjennom Atlantis Utveksling.

Hvilke oppgaver har vertsfamilien?

Som vertsfamilie for en au pair er det en forutsetning at man inkluderer au pairen som en del av familien. Ungdommen skal føle seg ønsket og velkommen i vertsfamilien sin. Det er viktig at dere hjelper ham/henne i den overgangen det er å tilpasse seg livet i en ny familie, i et ukjent land med fremmed språk og kultur.

Før dere søker, må dere tenke nøye igjennom hva det vil si å møte en ny kultur i deres eget hjem, og vurdere hvordan dere best kan forholde dere til de utfordringene som måtte oppstå. Samtidig må dere sette dere inn i hvordan au pairen vil oppleve å komme til dere, og være innstilt på å måtte tilpasse dere au pairen noe. Det er viktig at både familien og ungdommen er motivert til å møte hverandre med åpenhet og fleksibilitet.

Hvilke arbeidsoppgaver kan en au pair ha?

Au pairens arbeidsoppgaver skal primært være barnepass og -stell, men kan også bestå av lettere husarbeid. Au pairen skal være et delaktig medlem av familien, som på likeverdig grunnlag bidrar til daglig renhold og rydding av huset. Familien skal dele på husarbeidsoppgavene, og ikke forvente at au pairen tar alt dette arbeidet.

Kan vi invitere en person som vi kjenner fra før og som vi ønsker å ha som au pair gjennom Atlantis Utveksling?

Ja, men det forutsetter at vi har et partnerbyrå i landet som au pairen kommer fra, og at au pairen er villig til å registrere sin søknad der. Vi formidler kun kontakt med au pairer som har søkt gjennom våre partnerbyråer i sine hjemland.

Arrangerer Atlantis Utveksling sosiale aktiviteter for au pairene?

Ja, Atlantis Utveksling arrangerer au pair cafe hver måned. To eller tre ganger per år arrangerer vi større sosiale treff hvor vi inviterer au pairer fra hele landet til å komme. Tidligere har vi grillet, dratt på hyttetur eller reist til Bergen.

Hvorfor velge Atlantis?

Atlantis Utveksling er den eneste aupairorganisasjonen i Norge som er medlem av den internasjonale aupairorganisasjonen IAPA. IAPA setter standarden for hvordan formidlingen skal foregå og de stiller krav til sine medlemsorganisasjoner. Vi har over 40 års erfaring fra å motta og sende ut au pairer til/fra Norge. Vi samarbeider med lokale partnere verden over, som gjør at referanser sjekkes på morsmål og at kommunikasjonsflyten går lettere. Au pairene betaler en liten sum til våre partnerbyråer for søknadsprosessen (intervju, referansesjekk og hjelp til søknad om oppholdstillatelse) og på den måten sikrer vi også at deltakerne er motiverte og at de oppgir korrekt informasjon. Vi tillater ikke at au pairer registrerer seg direkte hos oss.

Atlantis Utveksling er en stiftelse som jobber for å fremme respekt og forståelse for andre kulturer. Vi er stolte over å kunne si at vi setter kvalitet over kvantitet.