Kostnader

Atlantis' formidlingsgebyr dekker hjelp til å finne rett au pair, veiledning i søknadsprosessen hos UDI og ved registrering i Norge, oppfølging etter ankomst både av au pair og vertsfamilie, nødtelefon og annet informasjonsmateriell.

Gebyret betales først ved invitasjon av en av våre au pairer. Det er gratis og helt uforpliktende å registrere seg hos oss.

Atlantis’ formidlingsgebyr

  • Vertsfamiliegebyr: 5900 kroner
  • Invitasjon av au pair som allerede er i Norge: 5400 kroner
  • Halvtårs au pair (opp til seks måneder): 5000 kroner
  • Forlengelse av kontrakt: 1500 kroner

Inkludert i formidlingsgebyret

  • Garanti de første to månedene etter at au pairen har ankommet: Ny au pair gratis eller kr 1000 av formidlingsavgiften tilbake dersom kanselleringsvilkårene er oppfylt.
  • Sosiale arrangementer hvor au pairene kommer i kontakt med hverandre.
  • Atlantis sender lister med kontaktinformasjon til alle au pairer som er i Norge gjennom Atlantis.
  • Atlantis er til assistanse hvis det skulle være nødvendig (24-timers nødtelefon).
  • Atlantis hjelper til med det formelle og følger opp søknaden om arbeidstillatelse for au pairer fra land utenfor EU/EØS.
  • Dersom au pairen uteblir, ikke får innvilget arbeidstillatelse, visum, kan vi hjelpe dere å finne ny au pair gratis eller dere får formidlingsavgiften tilbake minus 1000 kroner i administrasjonsgebyr.

Forsikring for au pair

Etter påbud fra UDI må alle vertsfamilier tegne forsikring for sin au pair. Aupairforsikringen dekker hjemreise for au pairen i tilfelle skade, sykdom eller død, og kan kjøpes via Atlantis som samarbeider med Gouda reiseforsikring.

Forsikringen koster 1500 kroner for 12 måneder og 2800 kroner for 24 måneder. Les mer om forsikring for au pair.

Lommepenger/lønn til au pair

Au pairene har rett på 5900 kroner (før skatt) i lommepenger hver måned. Lommepengene skal betales inn på au pairens egen konto til en fast avtalt dato hver måned.

Fri kost og losji

Som del av kontrakten skal au pairene ha fri kost og losji under hele oppholdet. I 2020 er dette beløpet estimert til 128 kroner per døgn.

Norskkurs

Vertsfamiliene plikter å betale minimum 8850 kroner hvert år til norskkurs og kursmateriell for au pairene. Reisekostnader til og fra kursstedet kommer i tillegg og skal dekkes av vertsfamilien.

Atlantis tilbyr norskkurs for au pairer i Oslo, både på dagtid og kveld, for nybegynner og viderekommen.

Andre kostnader

Atlantis Utvekslings au pairer er fra land innen EU/EØS, og det tilfaller derfor ingen ekstra gebyrer for visumsøknad hos UDI (5300 kroner i 2019).

I følge kontrakten er vertsfamilien pålagt å betale hjemreisen for au pairen. Dere bestemmer selv om dere vil dekke transportkort og mobiltelefon.