Kanselleringsvilkår

Atlantis Utvekslings garanti gir vertsfamilien rett til ny au pair uten å betale nytt vertsgebyr, eller til å få refundert 1000 kroner av vertsgebyret dersom kontrakten kanselleres.

Garantien gjelder dersom vertsfamilien kansellerer kontrakten i perioden mellom au pairens ankomsttidspunkt og inntil to måneder etter ankomst som en følge av at au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser, eller dersom au pairen kansellerer kontrakten i perioden mellom au pairens ankomsttidspunkt og inntil to måneder etter ankomst, forutsatt at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser iht. Atlantis Utvekslings vilkår og betingelser samt aupairregelverket. Garantien om ny au pair gjelder inntil to måneder etter oppsigelsestidspunktet. Dersom vertsfamilien ikke har invitert en ny au pair innen to måneder etter kanselleringstidspunktet vil 1000 kroner av vertsgebyret refunderes til vertsfamilien. Garantien gjelder ikke dersom kanselleringen skyldes brudd på forpliktelser fra vertsfamiliens side.

Kanselleringsvilkår

  • Kanselleres søknaden før familien har invitert en au pair skal det ikke betales noe til Atlantis.
  • Dersom familien kansellerer mellom det tidspunkt invitasjon er sendt til au pairen og det tidspunkt au pairen kommer til Norge, må hele formidlingsgebyret betales og ingen refusjon vil bli gitt.
  • Dersom au pairen avslår vertsfamiliens invitasjon etter innbetalt formidlingsgebyr, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende au pair til vertsfamilien.
  • Dersom au pairen ikke kommer innen 14 dager etter den sist avtalte ankomstdag, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende au pair til vertsfamilien.
  • Dersom vertsfamilien sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst fordi au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser, gjelder garantien, det vil si ny au pair gratis eller 1000 kroner av formidlingsavgiften tilbake.
  • Dersom au pairen sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst, gjelder garantien, forutsatt at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser. Det vil si at vertsfamilien får ny au pair gratis eller 1000 kroner av formidlingsavgiften tilbake.
  • Hvis oppsigelsen skjer etter to måneder eller mer vil ingen refusjon bli gitt. Ønsker familien ny au pair må formidlingsgebyret betales på nytt.