Kanselleringsvilkår

Atlantis Utvekslings garanti gir vertsfamilien rett til ny au pair uten å betale nytt formidlingsgebyr, eller til å få refundert 1000 kroner av formidlingsgebyret dersom kontrakten termineres.

Garantien gjelder dersom vertsfamilien terminerer kontrakten i perioden mellom au pairens ankomsttidspunkt og inntil to måneder etter ankomst som en følge av at au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser. Garantien gjelder også dersom au pairen terminerer kontrakten i perioden mellom au pairens ankomsttidspunkt og inntil to måneder etter ankomst, forutsatt at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser iht. Atlantis Utvekslings vilkår og betingelser samt aupairregelverket.

Garantien om ny au pair gjelder inntil to måneder etter tidspunktet for terminering av kontrakten. Dersom vertsfamilien ikke har invitert en ny au pair innen to måneder etter terminering av kontrakten vil 1000 kroner av formidlingsgebyret refunderes til vertsfamilien. Garantien gjelder ikke dersom kontrakten termineres som en konsekvens av vertsfamiliens brudd på forpliktelser.

Kanselleringsvilkår

  1. Vertsgebyret skal betales innen fakturaforfall. Aupairkontrakten kan trekkes tilbake av Atlantis Utveksling, dersom betaling ikke mottas ved forfall.
  2. Kanselleres søknaden før vertsfamilien har invitert en au pair skal det ikke betales formidlingsgebyr til Atlantis Utveksling.
  3. Dersom vertsfamilien kansellerer kontrakten mellom det tidspunkt invitasjon er sendt til au pairen og det tidspunkt au pairen kommer til Norge, må hele formidlingsgebyret betales og ingen refusjon vil bli gitt.
  4. Dersom au pairen terminerer kontrakten før ankomst, og etter å ha godtatt vertsfamiliens invitasjon, samt etter at vertsfamilien har fått tilsendt faktura for formidlingsgebyret, skal Atlantis Utveksling gjøre sitt beste for å bistå vertsfamilien med å finne en annen passende au pair. Dersom vertsfamilien ikke finner en annen egnet kandidat innen to måneder etter kanselleringen, refunderes formidlingsgebyret, bortsett fra et administrasjonsgebyr på 1000 kroner.
  5. Dersom vertsfamilien terminerer kontrakten i perioden fra au pairens ankomst og inntil to måneder etter au pairens ankomst som en konsekvens av at au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser, gjelder garantien, det vil si ny au pair uten å betale nytt formidlingsgebyr, eller 1000 kroner av formidlingsavgiften tilbake. Dersom vertsfamilien ikke finner en annen egnet kandidat innen to måneder etter kanselleringen, refunderes 1000 kroner av formidlingsgebyret.
  6. Dersom au pairen terminerer kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst, gjelder garantien, forutsatt at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser. Det vil si at vertsfamilien får ny au pair uten å betale nytt formidlingsgebyr, eller 1000 kroner av formidlingsgebyret tilbake. Dersom vertsfamilien ikke finner en annen egnet kandidat innen to måneder etter kanselleringen, refunderes 1000 kroner av formidlingsgebyret.
  7. Dersom kontrakten termineres to måneder eller mer etter au pairens ankomst vil ingen refusjon bli gitt. Ønsker familien ny au pair må formidlingsgebyret betales på nytt.
  8. Dersom au pairen terminerer kontrakten på grunn av vertsfamiliens kontrakts- /ansvarsbrudd, vil ingen refusjon av formidlingsgebyret bli gitt. Atlantis Utveksling vil heller ikke finne en ny kandidat til vertsfamilien.
  9. Dersom vertsfamilien terminerer kontrakten etter au pairens ankomst uten at au pairen har gjort seg skyldig i kontraktsbrudd, vil ingen refusjon av formidlingsgebyret bli gitt.