Kanselleringsvilkår

Atlantis har en garanti for de første to månedene etter au pairens ankomst.

Garantien gjelder dersom vertsfamilien sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst fordi au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser, eller dersom au pairen sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst. Garantien dekker formidling av ny au pair eller 1000 kroner refundert av innbetalt formidlingsgebyr, så sant vertsfamilien har overholdt sine forpliktelse jf. aupairregelverket.

Kanselleringsvilkår

  • Kanselleres søknaden før familien har invitert en au pair skal det ikke betales noe til Atlantis.
  • Dersom familien kansellerer mellom det tidspunkt invitasjon er sendt til au pairen og det tidspunkt au pairen kommer til Norge, må hele formidlingsgebyret betales og ingen refusjon vil bli gitt.
  • Dersom au pairen avslår vertsfamiliens invitasjon etter innbetalt formidlingsgebyr, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende au pair til vertsfamilien.
  • Dersom au pairen ikke kommer innen 14 dager etter den sist avtalte ankomstdag, skal Atlantis gjøre sitt beste for å finne en annen passende au pair til vertsfamilien.
  • Dersom vertsfamilien sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst fordi au pairen ikke har overholdt sine forpliktelser, gjelder garantien, det vil si ny au pair gratis eller 1000 kroner av formidlingsavgiften tilbake.
  • Dersom au pairen sier opp kontrakten i perioden fra ankomst og inntil to måneder etter ankomst, gjelder garantien, forutsatt at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser. Det vil si at vertsfamilien får ny au pair gratis eller 1000 kroner av formidlingsavgiften tilbake.
  • Dersom au pairen uteblir, ikke får innvilget arbeidstillatelse, visum, etc., vil vertsfamilien bli tilbudt ny au pair gratis eller formidlingsavgiften tilbake minus 1000 kroner i administrasjonsgebyr.
  • Hvis oppsigelsen skjer etter to måneder eller mer vil ingen refusjon bli gitt. Ønsker familien ny au pair må formidlingsgebyret betales på nytt.