Arbeidsoppgaver for au pair

Hvilke arbeidsoppgaver kan en au pair ha?

Au pairens oppgaver skal i hovedsak være knyttet til barn, men kan også bestå av lettere husarbeid.

Formålet med programmet Au pair i Norge er gjensidig kulturutveksling jf. utlendingsforskriften § 6-25 første ledd. Dette innebærer at au pairen skal inkluderes sosialt i vertsfamilien og gis anledning til å bli kjent med norsk kultur.

Aupairoppholdet skal ikke primært omfatte arbeid, men ha et kulturelt formål. Dette skal ivaretas ved at au pairen bor og arbeider i en vertsfamilie som benytter norsk språk i dagliglivet, og som har god kunnskap om det norske samfunnet. Au pairen kan bidra til daglig renhold og rydding av huset, men familien skal dele på husarbeidsoppgavene, og kan ikke forvente at au pairen tar alt dette arbeidet. Det er forskjell på å jobbe sammen med familien og å jobbe for familien.

Videre skal au pairens arbeidsdag være begrenset, og au pairen skal gis mulighet til å delta på norskopplæring og i fritidsaktiviteter. Au pairen skal ikke være en hushjelp eller dagmamma.

Oppgavene som au pairen skal ha i vertsfamilien skal tydelig fremgå i aupairkontrakten. Vertsfamilien skal sette opp en detaljert oversikt over hvordan en normal arbeidsuke vil se ut. Oversikten må være så konkret som mulig og inneholde informasjon om både tidsbruk og oppgaver. Merk at au pairens arbeidsoppgaver ikke kan bestå av pleie av vertsforeldrene. Au pairen skal heller ikke ha aleneansvar for pleie av barn med nedsatt funksjonsevne. Gårdsarbeid er ikke tillatt. Nattarbeid kan ikke inngå som en fast oppgave.

Atlantis anbefaler at dere snakker med au pairen om hva hun/han helst ønsker å bidra med i husarbeidet. Noen au pairer liker å lage mat, mens andre foretrekker annet husarbeid. Samtidig må au pairen være innstilt på å ta sin del av de arbeidsoppgavene han/hun ikke foretrekker.

Arbeidsoppgaver som passer for au pair

Barnepass

 • Stelle og gi barna mat om morgenen
 • Følge til barnehage/skole
 • Passe barna i løpet av dagen
 • Leke og gå tur med familiens barn
 • Hjelpe med lekser og følge til fritidsaktiviteter
 • Matlaging, inkludert middag til barna
 • Kveldsstell med bading og legging av barna
 • Rydde etter barna (f.eks. leker, klær)

Lettere husarbeid (maksimalt 15 timer i uken)

 • Re opp og skifte på barnas senger, samt vaske barnas bad
 • Støvsuge og tørke støv på barnas rom og i fellesarealer
 • Vaske familiens klær i vaskemaskin, henge opp klær og bruke tørketrommel
 • Stryke klær for barna og legge disse på plass i skuffer/skap
 • Vaske opp, rydde ut og inn av oppvaskmaskin
 • Rydde og holde kjøkkenet rent, inkludert mopping og vask av gulvene
 • Handle mat (utenom storinnkjøp)
 • Dele på matlaging med de andre voksne i husholdet
 • Gå tur med og mate husdyr (må avtales på forhånd)
 • Holde eget rom/bad rent og ryddig

Husarbeid som ikke er egnet for au pair

 • Hagearbeid (om ikke au pairen ønsker dette selv)
 • Vaske bilen
 • Vårrengjøring og ukentlig storvask, inkludert vindusvask
 • Vaske komfyr, annet enn å tørke av overflater
 • Vaske og rydde opp etter husdyr som ikke er stuerene
 • Passe husdyr i au pairens fritid/ferie
 • Ukentlig handling av mat
 • Re opp og skifte på vertsforeldrenes seng
 • Stryke klær for vertsforeldrene
 • Vaske vertsforeldrenes private bad
 • Servere familiens gjester/besøk