Få au pair i Norge

Trenger dere barnepass og hjelp i hjemmet? Et alternativ til dagmamma? Vi har mange ledige au pairer som venter på en hyggelig familie i Oslo og i resten av Norge. Få au pair gjennom Atlantis Utveksling og bli vertsfamilie for en ansvarsfull og motivert utenlandsk jente eller gutt.

Atlantis Utveksling har over 40 års erfaring med aupairutveksling. Vi veileder dere i søknadsprosessen, og bistår både dere og au pairen gjennom hele oppholdet.

Hvordan søke om å få au pair?

For å kunne bli vertsfamilie for au pair må dere fylle ut en familieprofil. Her forteller dere om dere selv og om hvorfor dere ønsker å ha au pair, samt hvilke arbeidsoppgaver au pairen skal ha.

Les mer om hvordan dere søker om å få au pair eller registrer dere som vertsfamilie ved å fylle ut vår familieprofil og send den til aupair@atlantis.no.

Registreringen er gratis og uforpliktende. Det er først når dere undertegner en aupairkontrakt at dere vil motta en faktura fra oss.

Hvem kan bli vertsfamilie for au pair?

 • Ektefeller, partnere og samboere som har den daglige omsorgen for ett eller flere barn under 14 år.
 • Enslige foreldre med minst 50 % omsorgsansvar for ett eller flere barn under 14 år.
 • Familier som ønsker å bli kjent med en annen kultur og som gjerne lærer bort noe om sin egen.
 • Familier som kan gi au pairen et eget rom i vertsfamiliens bolig, eget bad er ikke påkrevet.
 • Familier som har interesse for kulturutveksling, da formålet med ordningen er kulturutveksling.

Hvem er Atlantis-aupairene?

 • Hovedsakelig fra europeiske land
 • Mellom 18 år og 26 år på søketidspunktet.
 • Kan ikke være gift eller ha egne barn.
 • Må fremvise vandelsattest, ikke datert mer enn seks måneder før søketidspunktet.
 • Det settes ikke krav til at ungdommene har relevant erfaring, men vi opplever at ungdommene ofte har vært barnevakt, jobbet deltid i barnehage eller hatt utplassering i barnehage/ungdomsklubb hvor de har hatt ansvar for barn i ulik alder. Alle skal ha referanser fra arbeid med barn eller personlighetsreferanser.
 • Har søkt gjennom en av Atlantis’ samarbeidsorganisasjoner i sitt hjemland. Vi tillater ikke at au pairer registrerer seg direkte hos oss.

Au pairen skal være et delaktig medlem av familien, som på likeverdig grunnlag bidrar til daglig renhold og rydding av huset.

Les Atlantis bli intervjuet om aupairordningen av Norsk Folkehjelp.

Atlantis samarbeider med lokale organisasjoner i utlandet. Våre partnerorganisasjoner sjekker både attester og referanser på hver enkelt kandidat. I tillegg intervjuer de au pairene personlig eller over telefon, og påser at au pairens motivasjon er i tråd med programmet. Vi gjennomgår og godkjenner aupairsøknadene før vi sender dem til vertsfamiliene.

Au pairens oppgaver skal primært være barnepass og -stell, men kan også bestå av lettere husarbeid. Familien skal dele på husarbeidsoppgavene, og ikke forvente at au pairen tar alt dette arbeidet. Her kan dere lese mer om hvilke arbeidsoppgaver som passer for en au pair.

Les: Trist å vinke farvel til familien min, et intervju med Atlantis au pair Lene og vertsfamilien familien i Namdalsavisa
Video: Hør Lasse og Silje fortelle om sin erfaring som vertsfamilie for en Atlantis-aupair.

Kontakt oss

Ønsker dere å komme innom for en uforpliktende prat om det å være vertsfamilie? Kontakt oss for å avtale tid eller for å få tilsendt mer informasjon på e-post. Programrådgiver svarer også på spørsmål over telefon og på e-post.

E-post: aupair@atlantis.no

Telefon: 94 19 05 38 (direkte) / 22 47 71 70 (hovednummer)