Få au pair i Norge

Trenger dere barnepass og hjelp i hjemmet? Vi plasserer au pairer fra land innenfor EU/EØS som har lyst til å komme til Norge. Au pairene er tilgjengelig for opphold med oppstart mellom juni og september, og med varighet på 10-12 måneder. Få au pair gjennom Atlantis Utveksling og bli vertsfamilie for en ansvarsfull og motivert utenlandsk jente eller gutt.

Atlantis Utveksling har over 40 års erfaring med aupairutveksling. Vi veileder dere i søknadsprosessen, og bistår både dere og au pairen gjennom hele oppholdet.

Hvordan søke om å få au pair?

For å bli vertsfamilie for au pair gjennom Atlantis Utveksling må dere registrere dere innen 1. juni. For å registrere dere som vertsfamilie må dere fylle ut en familieprofil og «Vilkår og Programbetingelser for vertsfamilier på Atlantis Utvekslings program Au Pair i Norge». Familieprofilen hjelper oss å kartlegge deres behov, sikre at dere forstår hvilke type oppgaver en au pair skal ha, samt fortelle oss hvordan dere vil disponere au pairens 30-timers arbeidsuke.

Trykk her for å fylle ut Atlantis Utvekslings familieprofil. (NB! Profilen må lastes ned og lagres, før den kan fylles ut).

Den utfylte profilen sendes, sammen med signert versjon av Vilkår og programbetingelser for vertsfamilier på Atlantis Utvekslings program Au Pair i Norge på e-post til:  aupair@atlantis.no. Så snart familieprofilen er godkjent, vil dere få tilgang til fullstendige søknader fra aktuelle au pairer på nettsiden. Registreringen er gratis og uforpliktende. Det er først når dere undertegner en aupairkontrakt at dere vil motta en faktura fra oss.

Les mer om hvordan dere søker om å få au pair

Hvem kan bli vertsfamilie for au pair?

 • Ektefeller, partnere og samboere som har den daglige omsorgen for ett eller flere barn under 14 år.
 • Enslige foreldre med minst 50 % omsorgsansvar for ett eller flere barn under 14 år.
 • Familier som ønsker å bli kjent med en annen kultur og som gjerne lærer bort noe om sin egen.
 • Familier som kan gi au pairen et eget rom i vertsfamiliens bolig, eget bad er ikke påkrevet.
 • Familier som har interesse for kulturutveksling, da formålet med ordningen er kulturutveksling.

Hvem er Atlantis-aupairene?

 • Utelukkende fra europeiske land
 • Mellom 18 år og 26 år på søketidspunktet.
 • Kan ikke være gift eller ha egne barn.
 • Må fremvise vandelsattest, ikke datert mer enn seks måneder før søketidspunktet.
 • Det settes krav til at ungdommene har noe relevant erfaring. Ofte har ungdommene vært barnevakt, jobbet deltid i barnehage eller hatt utplassering i barnehage/ungdomsklubb hvor de har hatt ansvar for barn i ulik alder. Alle skal ha referanser fra arbeid med barn eller personlighetsreferanser.
 • Har søkt gjennom en av Atlantis’ samarbeidsorganisasjoner i sitt hjemland. Vi tillater ikke at au pairer registrerer seg direkte hos oss.

Au pairen skal være et delaktig medlem av familien, som på likeverdig grunnlag bidrar til daglig renhold og rydding av huset.

Les Atlantis bli intervjuet om aupairordningen av Norsk Folkehjelp.

Atlantis samarbeider med lokale organisasjoner i utlandet. Våre partnerorganisasjoner sjekker både attester og referanser på hver enkelt kandidat. I tillegg intervjuer de au pairene personlig eller over telefon, og påser at au pairens motivasjon er i tråd med programmet. Vi gjennomgår og godkjenner aupairsøknadene før vi sender dem til vertsfamiliene.

Au pairens oppgaver skal primært være barnepass og -stell, men kan også bestå av lettere husarbeid. Familien skal dele på husarbeidsoppgavene, og ikke forvente at au pairen tar alt dette arbeidet. Her kan dere lese mer om hvilke arbeidsoppgaver som passer for en au pair.

Les: Trist å vinke farvel til familien min, et intervju med Atlantis au pair Lene og vertsfamilien familien i Namdalsavisa
Video: Hør Lasse og Silje fortelle om sin erfaring som vertsfamilie for en Atlantis-aupair.

Kontakt oss

Ønsker dere å komme innom for en uforpliktende prat om det å være vertsfamilie? Kontakt oss for å avtale tid eller for å få tilsendt mer informasjon på e-post. Programrådgiver svarer også på spørsmål over telefon og på e-post.

E-post: aupair@atlantis.no

Telefon: 94 19 05 38 (direkte) / 22 47 71 70 (hovednummer)