Atlantis om au pair på NRK

Formidlere av au pairer etterlyser at UDI involverer seg mer i utenlandske au pairers situasjon i Norge.

«Formidlingsbyråer som Atlantis krever i tillegg at familien fyller ut et skjema med informasjon om familien og barna, forventninger til jenta, informasjon om familien en ukeplan over arbeidsoppgavene og bilder av au pairens rom.

– Dette gjør vi for å ansvarliggjøre familien og «tvinge» dem til å reflektere over hva au pair-ordningen går ut på og hva det betyr å være vertsfamilie gjennom Atlantis, sier programkonsulent Thale Eggen i Atlantis til NRK.

Utover dette gjøres det ikke inngående bakgrunnssjekk av vertsfamiliene.

– Vi mener at UDI fraskriver seg sitt ansvar ved å legge ansvaret for en bakgrunnssjekk på byråene. Nå er det dessverre slik at de færreste au pairer blir formidlet gjennom byrå, så det at byråene holdes ansvarlige for dette er ikke noe som vil gagne flere enn ett par hundre, sier Eggen til NRK.»

Les nettsaken på NRK, 26.09.2012, her.