Dagsenter i Guatemala

Arbeid frivillig på Asociaciòn Niños del Mundo med å gi utsatte barn i landsbyen San Juan del Obispo et trygt dagtilbud og tilgang til undervisning. Prosjektet er en kombinert barnehage og skole for utsatte barn rett utenfor Antigua.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller i frivillighus

Dette senteret ligger i landsbyen San Juan del Obispo, et område som har spesielt mange utsatte barn uten tilgang på utdanning og helsetjenester. Senteret ble startet i 2012, etter at det ble foretatt en evaluering som viste barn i dette område er spesielt utsatte. Prosjektet finansieres av lokale myndigheter, Idas hjelpefond i Norge og private donasjoner, og ønsker seg også hjelp fra norske og andre internasjonale frivillige. De lokalt ansatte på senteret er svært idealistiske, og ønsker å bidra til å endre mulighetene for utsatte familier i området.

Prosjektet er en kombinert barnehage og skole for utsatte barn. På dagtid fungerer senteret som barnehage og dagsenter for rundt 40 barn i alderen 3-6 år, og på kveldstid er det rundt 70 barn i alderen 8-15 år som kommer for å få undervisning. Senteret arbeider også helsefremmende, og har eget ernæringsprogram. Alle barnehagebarna spiser frokost og lunsj på senteret. Senteret arbeider også tett med familiene til barna, og tilbyr blant annet lese- og skriveopplæring til mødre som er analfabeter og yrkesrettet opplæring innenfor søm og håndverk, matlaging, økonomi etc. Alle barna på senteret får også økonomisk støtte til lege- og tannlegebesøk.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Det finnes ansatte på skolen som snakker engelsk, men det er en stor fordel å kunne eller være villig til å lære seg grunnleggende spansk for å arbeide her. Frivillige kan bistå innenfor organisasjonens ulike arbeidsområder etter behov og ønske. Spesielt er det behov for frivillige som vil gi undervisning i bruk av pc og engelsk eller innen kunstfag som maling, dans og musikk. Det er også behov for frivillige som kunne tenke seg å bidra praktisk med å forbedre området eller arbeide med kvinnegruppene (her vil man kunne få hjelp av oversetter). Frivillige med kunnskap og interesse for ernæring kan også bidra innenfor ernæringsprogrammet.

Senteret ligger i landsbyen San Juan del Obispo, og frivillige kan bo hos vertsfamilie i landsbyen. Alternativt kan man bo hos vertsfamilie i Antigua og ta offentlig buss til prosjektet, en reise på rundt 20-30 min. Arbeidstid er vanligvis fra 8-12 på dagen når man arbeider med de yngre barna, men dersom man arbeider med de eldre barna eller kvinnegruppene vil man arbeide på ettermiddagen.

NB: prosjektet holder ofte stengt  fra 1. november til 15. januar, så send en e-post dersom du ønsker å være frivillig innenfor dette tidsrommet, så skal vi ringe og høre med partner.

Mer informasjon om prosjektet i Guatemala

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Jennie på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.