Årets vertsfamilie

Vi vet at det er mange flotte vertsfamilier der ute. Familier som på en strålende måte lykkes i å intregrere en utenlandsk ungdom i sin familie og i sitt nærmiljø. Ved å kåre årets vertsfamlie ønsker vi å sette fokus på hva som kjennetegner en god vertsfamilie og gi en liten oppmerksomhet til en familie vi mener har utmerket seg spesielt i så måte. I år går denne prisen til familien Rustad Flornes utenfor Bergen.

Au pair Petra fra Slovakia tilbrakte ni måneder hos familien Rustad Flornes i 2014. I sin nominasjon beskriver hun en inkluderende familie som hele tiden har gjort det de kan for at hun skal trives og ha det bra. Spesielt fremhever hun et minne fra starten av oppholdet som har betydd mye for henne. Vertsmor kommer inn på rommet hennes og spør om hun kunne tenke seg å bli med på søndagsmiddag til hennes mor. Petra vil ikke være påtrengende og vil forsikre seg om at det er i orden at hun blir med. Til svar får hun at selvfølgelig skal hun være med, middagen er jo for hele familien!

Au pair Petra og familie

Petra har også delt dette fine minnet fra bilturen hjem etter at familien hadde hentet henne på flyplassen:

When the mum asked me what I would be missing the most while being away from home, my answer was «my books» (I like reading). After we parked the car, I thought we all would be going to the restaurant or so. Instead, we went to the library and had my library card fixed right away. I was so happy I became speechless.

Vår begrunnelse for hvorfor familien Rustad Flornes er vinnere av kåringen Årets vertsfamilie 2014/15:

Familien Rustad Flornes har fra første stund behandlet Petra som et familiemedlem. De har inkludert Petra i sine familieaktiviteter og har vært opptatt av at hun skal bli godt kjent med den norske kulturen. Hun forteller om påskefeiring, fredagstaco, turer i skog og mark og søndagsmiddag hos bestemor. Familien Rustad Flornes har på en Au pair Petra og barn a.k.a. James Bondflott måte tatt imot Petra og gjort det de kan for at hun skal trives og ha det bra. Petra sier det så fint:

Det er vanskelig å skulle åpne hjemmet sitt for en fremmed person, men det er enda vanskeligere å få denne personen til å føle seg som hjemme. Kristin, Rolf, Ingvild, Knut Heidrik og Nils August har så absolutt klart dette.

Vi gratulerer familien Rustad Flornes med utmerkelsen!

Vi snakket med familien Rustad Flornes etter at de fikk beskjed om at de var trukket ut som vinnere av prisen Årets vertsfamilie.

Familien trekker frem hvordan Petra var en ekstra omsorgsperson for guttene i en travel hverdag, som kunne være med guttene etter skoletid og frem til foreldrene kom hjem litt senere på ettermiddagen. Selv opplever foreldrene at de har fått bedre tid til å være sammen med barna fordi de har fått hjelp til en del praktiske ting i hverdagen.

ViAu pair Petra og familie på fisketur spurte dem hva de mener det er viktig å tenke på før man bestemmer seg for å invitere en au pair. De oppfordrer familiene til å tenke godt gjennom hva de har behov for. For familien Rustad Flornes var det viktig at barna var med i utvelgelsesprosessen når de skulle finne en au pair som kunne passe i deres familie:

Guttene våre som da var 7 og 13 er selvstendige og klarer det meste selv. Dermed hadde de først og fremst behov for en person som de hadde tillit til og som de kunne snakke med. God kjemi mellom dem og au pairen var avgjørende for oss. Vi lot guttene være med på skypeintervju og diskusjoner rundt hvem som kunne være en passende au pair i vår familie. Vi er en aktiv familie og utadvendt familie og derfor passet Petra veldig godt inn i familien vår. Det var også viktig for oss at guttene fortsatt hadde sine vanlige plikter i familien selv om vi hadde en ekstra voksen person i huset.

De berømmer Petra for at hun var så flink til å finne på aktiviteter med guttene, samtidig som hun var en god samtalepartner for dem. Vi har spurt dem hva de mener skal til for å lykkes så godt med å integrere au pairen som en del av familien. Her trekker familien fram viktigheten av god kommunikasjon, både med å avklare forventninger på forhånd og følge opp med samtaler underveis. Familien og Petra fant en god balanse mellom sosiale kvelder sammen med familien på lørdager, og Petra sin evne til også å skaffe seg et sosialt liv utenfor familien.