Hjelpelærer på utkantskole på Filippinene

Som frivillig vil du kunne undervise i engelsk, matte eller naturvitenskap for barn på Filippinene. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ekstra ressurser og hvilke kunnskaper du selv har.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Filippinske myndigheter har fokus på å styrke engelskundervisningen i landet, og barna starter engelskundervisning fra 1. klasse. Det er viktig å både snakke, lese, skrive og ikke minst forstå engelsk, da språkkunnskaper er grunnleggende dersom man skal finne arbeid. Dessverre er det mange rurale skoler som mangler både tilstrekkelig antall lærere og viktig undervisningsmateriell. I mange tilfeller har læreren kun en tavle til rådighet, og det er et stort antall barn per klasse. Ofte har skolene flere klasser enn de har ansatte lærere, og ekstra hjelp fra internasjonale frivillige blir satt stor pris på.

Lærerne på disse skolene er allikevel svært dedikerte og gjør det de kan. Dessverre er lønningene lave, og mange lærere med gode engelskkunnskaper reiser derfor til utlandet for å arbeide, eller arbeider i turismesektoren i landet. Det er derfor vanskelig å rekruttere lærere med gode engelskkunnskaper til de rurale skolene. Noen av lærerne du kommer til å jobbe med er ikke nødvendigvis profesjonelle i engelsk, selv om de har veldig gode ferdigheter i å undervise. Som frivillig kan du derfor bidra her med dine engelskkunnskaper. Matte og naturvitenskapene blir også ofte undervist på engelsk, og du kan også bidra i undervisningen i disse fagene.

Som frivillig vil du kunne hjelpe til der det trengs ressurser. Dette er barn som sjelden snakker engelsk og treffer utlendinger, så de vil sette stor pris på å bli kjent med deg og praktisere sine språkkunnskaper. Filippinske elever viser stor respekt for lærerene, men de vil som de fleste barn miste motivasjonen dersom de ikke blir stimulert. Elevene du vil undervise har vokst opp med den lokale dialekten Waray-Waray, og de vil nå måtte lære seg to nye språk – engelsk og filippino som er de nasjonale skolespråkene.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som frivillig vil du først og fremst motivere barna til å lære seg engelsk og trene dem i å benytte språket. Hvilke oppgaver du vil få tildelt avhenger av dine egne ferdigheter og behovet i klassen. Du kan for eksempel ta ansvaret for å undervise en mindre gruppe i klassen eller lignende. Dersom du har anledning til det er det fint om du kan ta med deg noe undervisningsmateriell som kan benyttes, slik som enkle engelskbøker eller kulerammer.

Du vil arbeide ved en utkantskole tilknyttet Tacloban, og bo med en vertsfamilie i Bliss. Du vil ta offentlig transport ut til skolene. Du må være minimum 18 år og ha gode engelskkunnskaper. Arbeidstid avtales med skolen du skal undervise på, det er vanlig å arbeide enten formiddager eller ettermiddager (eventuelt begge deler noen dager) fra mandag til fredag. Du kan arbeide fra fire uker og oppover på dette prosjektet.

Tidligere frivilliges erfaringer fra prosjektet

Frivillig arbeid på Filippinene«Utkantskoler som Cangumbang trenger frivillige lærere da de har begrenset med lærere og ressurser. Mangelen på nok/faste lærer gjør at barna ligger etter i pensum. Det var meget givende å se elever forbedre både engelsk- og mattekunnskapene sine enormt på den lille tiden jeg var der. Jeg føler virkelig at jeg bidro på skolen.» – Mary Ann, frivillig sommer 2015

Les mer om da Atlantis besøkte Cangumbang Primary School første skoledag i juni 2014.

Mer informasjon om prosjektet på Filippinene

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.