Helseklinikk på Filippinene

Er du under utdanning - eller har du bakgrunn som lege, sykepleier eller hjelpepleier? Nå kan du bidra med din kompetanse på en helseklinikk på Filippinene. Her kan også studenter gjennomføre praksis.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Rural Health Unit (RHU) tilbyr gratis helsetjenester for fattige lokalsamfunn i distriktene tilknyttet Tacloban City. Klinikkene har en lege og noen få sykepleiere tilknyttet seg, og disse har ansvar for å tilby helsetjenester til tusenvis av mennesker. Samtidig har de begrenset med ressurser til disposisjon. Klinikkene vil derfor ha stor nytte av frivillige, medisinske fagfolk og kvalifiserte studenter. Dette omfatter både leger, sykepleiere, medisinske assistenter og studenter under utdannelse. RHUene er jevnt over underbemannet og underfinansierte.

De ansatte jobber i et høyt tempo og under krevende forhold. Mange av pasientene må reise langt for å komme dit, og det kan ofte være lettere kaotiske tilstander med svært mange pasienter de dagene doktoren har konsultasjonstid. Motivasjonen er å se at pasientene blir bedre. Grunnet underbemanning og liten finansiell støtte klarer ikke klinikkene alltid å møte de medisinske behovene i samfunnet.

Ved å jobbe som frivillig på dette prosjektet vil du kunne møte på helt annen type helseproblematikk enn i Norge, og få anledning til å øke din kompetanse innenfor faget. Du vil arbeide med svært begrenset tilgang til utstyr og materiell. Du vil kunne dele kunnskap med fagfolk og lære mer om helsevesenet i et utviklingsland. Mange tidligere frivillige har gitt uttrykk for at erfaringen har gitt de et verdifullt innblikk i, og et helt nytt perspektiv på, utøvelsen av eget yrke. Dersom du er i gang med helsefaglig utdanning har du mulighet til å benytte oppholdet her som praksis.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Arbeidsoppgavene vil variere etter dine erfaringer og kvalifikasjoner. Senest en måned før avreise må vi få et dokument fra din utdanningsinstitusjonen som viser progresjon i studiet, og hva som har vært dekket så lang i utdanningsforløpet. Dette dokumentet og en CV vil videresendes klinikkene/sykehuset dere skal arbeide ved, slik at de får et best mulig inntrykk av deres kvalifikasjoner.

Tidligere frivillige har blant annet arbeidet med mødre- og barnehelse, assistert ved operasjoner og fødsler, foretatt vaksinasjoner, tatt vitals og innhentet pasientens medisinske historie, bistått på tuberkuloseprogrammet og mye annet. Mange har også brukt ettermiddager og annen ledig tid på å bidra på noen av de andre prosjektene i området ved å undervise og gi opplæring i helse og hygiene. Vanligvis arbeider man ut fra klinikkene, men det foretas også fra tid til annen oppsøkende tjenester, hvor medisinsk personale reiser ut til omkringliggende landsbyer og yter helsetjenester der og foretar mindre inngrep.

Prosjektet er åpent hele året. Du kan arbeide fra 4 uker og oppover, og må være minst 18 år. Arbeidstidene varier noe, men er vanligvis fra mandag til fredag fra kl 08.00 – 12.00, eventuelt mer dersom det er ønskelig. Frivillige bor hos vertsfamilier i Tacloban og tar offentlig transport til klinikken de arbeider ved. Siden dette er rurale helseklinikker må man regne med noe reisevei.

Tidligere frivillige/praksisstudenters erfaringer

Her kan du lese om sykepleierstudentene som var i praksis på helseklinikkene i april/mai 2015.

Her kan du lese bloggen til sykepleierstudentene som var i praksis i oktober 2015.

Mer informasjon om prosjektet på Filippinene

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.