Naturreservat på Galapagos

På de unike Galapagosøyene (utenfor Ecuador) kan du arbeide frivillig på et naturreservat. Her vil du bidra til å bevare de unike artene på øyene mens du lærer om Galapagos' sårbare økosystem.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus på gården

Tett opptil den flotteste nasjonalparken på øya San Cristobal ligger en herlig gård som arbeider med å rekonstruere de originale plantene og artene på øya.

Natur- og dyrelivet på Galapagos øyene har utviklet seg uten påvirkning fra omverdenen i mange tusen år. Det finnes derfor en lang rekke arter som er unike for øyene. Med økt skipsfart og reising har nye, fremmede, arter kommet til, og mange av de unike artene på Galapagos står nå i fare for å bli utryddet. Som frivillig her vil du arbeide i et naturreservat med å rekonstruere de originale artene på øya gjennom å dyrke opp og plante ut artene. Gården arbeider med lokale jordbrukere for å sikre at deres drift er bærekraftig og organisk og ikke skader det unike dyre- og plantelivet. Frivillige bistår også i samfunnsprosjekter og veileder barn og unge med miljøopplæring og tar de med på ekskursjoner.

Som frivillig på dette prosjektet vil du få anledning til å lære mye om det unike dyre- og plantelivet på Galapagos.
Ps: dette prosjektet er ikke for pyser! Dagene her er lange og harde og frivillige bør være forberedt på varmt, fysisk men meget givende arbeid.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Du må ha fylt 18 år for å arbeide på gården. Du kan arbeide fra to uker og oppover. Aktivitetene for frivillige organiseres på ukentlig basis, og en typisk uke kan inneholde:

  • Beplantning av originale arter: Innsamling og klassifisering av frø, arbeid i drivhuset, planting av klare skudd og planter i naturreservatet.
  • Arbeid med machete: Hugg ned trær som ikke hører til blant artene på Galapagos
  • Praktiske oppgaver på gården: vedlikeholde merkede stier, enkel bygging, vedlikeholde ferskvannstilgangen etc.
  • Vær med på samfunnsprosjektene: veiled barn og unge med miljøopplæring/ ta de med på ekskursjoner.
  • Organisk jordbruksdyrking: bidra til det organiske jordbruket som drives på stasjonen og sikre mattilgangen.

På gården har de en maksgrense på 20 frivillige og alle bor sammen i frivillighuset. Dette gjør en kveldene er sosiale og veldig hyggelige, enten du velger å reise inn til byen for et måltid og en øl, eller velger å slappe av i hengekøyene eller spille kort med de andre i frivillighuset.

Her er det bare å brette opp ermene og bli en del av lokalsamfunnet!

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Andrea på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.