Naturreservat på Galapagos

På de unike Galapagosøyene (utenfor Ecuador) kan du arbeide frivillig på et naturreservat. Her vil du bidra til å bevare de unike artene på øyene mens du lærer om Galapagos' sårbare økosystem.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus på gården

Tett opptil den flotteste nasjonalparken på øya San Cristobal samarbeider vi med to prosjekter som arbeider med å opprettholde de originale plantene og artene på øya, og fjerne uønskede arter. Begge prosjektene ligger innenlands på øya, og du må ta taxi for å komme til båthavna. Fra det ene prosjektet tar det rundt 15 minutter med taxi, mens fra det andre må du beregne rundt 30 minutter med taxi. Ingen av stedene har internettilgang, og det er vanligvis vanskelig å få telefonforbindelse fra mobiltelefon.

Natur- og dyrelivet på Galapagos øyene har utviklet seg uten påvirkning fra omverdenen i mange tusen år. Det finnes derfor en lang rekke arter som er unike for øyene. Med økt skipsfart og reising har nye, fremmede, arter kommet til, og mange av de unike artene på Galapagos står nå i fare for å bli utryddet. Som frivillig her vil du arbeide i et naturreservat med å gjeninnføre de originale artene på øya gjennom å dyrke opp og plante ut artene. Gården arbeider med lokale jordbrukere for å sikre at deres drift er bærekraftig og organisk og ikke skader det unike dyre- og plantelivet. Frivillige kan også bistå i samfunnsprosjekter og veileder barn og unge med miljøopplæring.

Som frivillig på dette prosjektet vil du få anledning til å lære mye om det unike dyre- og plantelivet på Galapagos.
Ps: dette prosjektet er ikke for pyser! Dagene her er lange og harde og frivillige bør være forberedt på varmt, fysisk men meget givende arbeid.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Du må ha fylt 18 år for å arbeide på prosjektene. Du kan arbeide fra to uker og oppover. Aktivitetene for frivillige organiseres på ukentlig basis, og en typisk uke kan inneholde:

  • Beplantning av originale arter: Innsamling og klassifisering av frø, arbeid i drivhuset, planting av klare skudd og planter i naturreservatet.
  • Arbeid med machete: Hugg ned trær og busker som ikke hører til blant artene på Galapagos.
  • Praktiske oppgaver på gården: vedlikeholde merkede stier, enkel bygging, reparasjoner og vedlikehold av bygninger, vedlikeholde ferskvannstilgangen, søppelrydding etc.
  • Organisk jordbruksdyrking: bidra til det organiske jordbruket som drives og sikre mattilgangen.

Du vil bo med andre frivillige i et frivillighus/-hytter, på flermannsrom. Det er vanligvis flere frivillige på prosjektet sammen med deg, og kveldene er sosiale og veldig hyggelige, enten du velger å reise inn til byen, eller velger å slappe av i hengekøyene eller spille kort med de andre i frivillighuset.

Her er det bare å brette opp ermene!

Mer informasjon om prosjektet i Ecuador

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Andrea på 94 19 05 38 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.