Krisesenter for kvinner på Filippinene

På krisesenteret i Tacloban vil du arbeide med kvinner som har opplevd vold og misbruk, og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet.

  • Fra 20 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Frivillig arbeid på Filippinene Krisesenter for kvinnerKvinnene som bor på senteret har opplevd vold, overgrep og/eller andre former for utnytting slik som tvunget prostitusjon, trafficking og annet.Kvinnene blir referert til senteret av rettsvesenet fordi de har sterkt behov for å komme til et trygt sted. Her får de medisinsk hjelp, juridisk rådgivning, råd og veiledning i forhold til barn og oppdragelse samt utdanning og opplæring. Senteret er dessverre underbemannet, og har ikke kapasitet til å gi alle kvinnene den individuelle oppfølgingen de har behov for. Frivillige bistår derfor de ansatte sosialarbeiderne med oppfølging og drift av senteret.

På dette prosjektet vil du arbeide tett med kvinner, både i små grupper og tidvis enkeltvis. Kvinnene har ulike problemer og utfordringer, men sliter ofte med ettervirkninger av overgrepene de har vært utsatt for, slik som depresjon, lav selvtillit, ensomhet og skam- og skyldfølelse. Arbeidet stiller høye krav til deg som frivillig, og du må være svært dedikert, medfølende, fleksibel og uten fordommer. Arbeidet kan være utfordrende, og du vil høre historier som kan gjøre dype inntrykk.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Senteret ønsker frivillige som kan bistå med daglige gjøremål, driften av senteret og være med på å utvikle og arrangere aktiviteter og workshops som kan gi kvinnene økt selvtillit og bedre muligheter til å klare seg i samfunnet etter oppholdet. De ønsker særlig hjelp til å utvikle et trenings- og opplæringsprogram som kan hjelpe kvinnene ut i arbeidslivet. For studenter innen sosialfag vil det være mulig å gjennomføre praksis på krisesenteret.

Du kan arbeide fra 4 uker og oppover ved dette prosjektet. Du må være kvinne, og minst 20 år. Arbeidstidene er vanligvis mandag – fredag fra kl 08.00 – 12.00. Arbeidstidene kan tilpasses, og det er mulig å arbeide lengre dersom du ønsker. Dine arbeidsoppgaver vil tilpasses ut fra egen fagbakgrunn, interessefelt, yrkeserfaring og interessene og behovene til kvinnene som er på senteret i den perioden man arbeider. Senteret har vanligvis en frivillig av gangen.

Tidligere frivilliges erfaringer

Reisebrev fra Victoria som arbeidet på krisesenteret

Mer informasjon om prosjektet på Filippinene

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.