Byggeprosjekt i India

Byggeprosjekt i India

Bidra til å gjøre skoler, eldresenter, barnehager og private hjem tryggere og hyggeligere for slumbeboere i Jaipur.

 • Fra 16 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo hos vertsfamilie eller hostell

Mange byer i India, slik som Jaipur, Goa og Pushkar, har store slumområder. Bygningene i disse områdene er ofte laget av svært dårlig materiale og har stort behov for vedlikehold. Ofte er det mangel på sentrale fasiliteter som toaletter og vanntanker. Dette gjelder både skolene, gamlehjemmene, barnehagene og andre bygg i slumområdene.

Frivillig arbeid IndiaArbeidsoppgaver

Som frivillig kan du være med på å gjøre disse stedene tryggere og hyggeligere for beboerne. Du vil være med på de ulike stadiene av prosjektet, fra planlegging og vurdering av eksisterende behov, til utførelse av arbeidet. Du vil ha kontakt med de lokale familiene, og samarbeide med disse. Avhengig av hvilke behov hvert enkelt prosjekt har, kan arbeidsoppgavene dine være:

 • Kalking
 • Muring
 • Maling
 • Dekorering
 • Bygge toaletter
 • Bygge vanntanker
 • Reparere bygninger og innbo
 • Lage stoler til skolene

Du trenger ingen spesielle bakgrunnskunnskaper, men du må være i normalt god form.

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.