Ungdomssenter på Filippinene

På Filippinene kan du arbeide på et statlig senter for unge gutter som har havnet på kant med loven og hjelpe dem å legge grunnlag for en bedre fremtid gjennom utdanning og tilrettelegging.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie

Mindreårige som begår lovbrudd på Filippinene blir dømt til opphold på rehabiliteringssenter. Dersom familien til den mindreårige har penger, kan de kjøpe plass på et privat rehabiliteringssenter av høy standard. For de som ikke har en pengesterk familie er alternativet å sone straffen på offentlige rehabiliteringssenter. I Tacloban kan du arbeide frivillig på et slikt rehabiliteringssenter for unge gutter. For deg som er under utdanning innen sosialt arbeid eller lignende, er det også mulig å ta praksis ved senteret.

De fleste guttene på senteret har begått lovbrudd som en følge av økonomiske årsaker for å kunne øke familiens inntekt eller selv overleve. En del er også dømt for besittelse og bruk av rusmidler, som er vanlig blant gatebarn. Det er vanligvis rundt 40 gutter på senteret i alderen 13 – 19 år, og det er også 13 lokalt ansatte tilknyttet senteret. Guttene som bor her får dekket grunnleggende behov, og de får også tilbud om utdanning, juridisk støtte, samt mer yrkesfaglig og praktisk opplæring. Til tross for at de har begått en kriminell handling er ikke ungdommene her farlige eller voldelige, og de aller fleste er svært høflige og veldig interessert i å bli kjent med deg. Guttene på senteret har ofte hatt en tøff oppvekst og kommer fra marginaliserte familier. De har hatt svært få muligheter i livet, og oppholdet på rehabiliteringssenteret representerer en mulighet for dem til å lære seg nye ferdigheter og kunnskaper.

Senteret er svært interessert i å motta frivillige fra utlandet, og har en flott og progressiv ledelse som er opptatt av at guttene skal få best mulig utdannings- og opplæringstilbud mens de oppholder seg på senteret. Tanken er at guttene i løpet av oppholdet skal lære seg nye ferdigheter som de vil kunne bruke når de skal returnere til samfunnet og dermed kunne skape et bedre liv for seg selv, istedenfor at senteret kun skal fungere som oppbevarings- og straffeanstalt. Dessverre mottar senteret lite ressurser av myndighetene og har derfor begrenset med kapasitet til å sette igang opplæringstiltak og aktiviteter. Som deltaker vil du fungere som en god rollemodell samt videreføre og sette i gang nye opplæringstiltak og fritidsaktiviteter. Guttene er svært interessert i alt de kan lære, og eventuelle ferdigheter du måtte ha kan gjerne læres bort. Tidligere frivillige har blant annet gitt opplæring i hårklipping, snekring, matlaging, databruk, engelskkurs, musikk og dans, sportsaktiviteter, baking og mye annet. Dette er gutter som vil være takknemlige for alt du har lyst til å lære og gjøre med dem, uansett om det er snakk om førstehjelp, hvordan man lager rullekake, spiller gitar eller snakker engelsk.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Frivillige på dette prosjektet vil først og fremst bidra til å gi guttene et bedre aktivitets- og opplæringstilbud. Dette kan tilpasses ut fra hva du er interessert i og har erfaring med, og du vil få råd og veiledning av lokalt ansatte i forhold til hva du kan gjennomføre. Eventuelle praktiske ferdigheter som kanskje vil kunne gi guttene mulighet til å finne seg arbeid senere i livet er spesielt ettertraktet, men de er også svært interessert i sosiale aktiviteter som kan gi en følelse av mestring, inkludering og lagarbeid.

Prosjektet er lokalisert ca 30-45 minutter fra Tacloban, hvor du vil bo i en vertsfamilie og ta offentlig transport til arbeid. Du kan arbeide fra 4 uker ved dette prosjektet. Nedre aldersgrense er 18 år, men dette prosjektet egner seg særlig godt for deg som er litt eldre. Arbeidstid avtales med senteret, men er typisk fra 8-12 mandag til fredag.

Mer informasjon om prosjektet på Filippinene

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.