Helseprosjekt i India

For deg som er under utdanning kan vi arrangere praksisopphold i India. I India har vi et bredt nettverk, og mulighet for å arrangere praksisopphold for studenter innen en rekke ulike fag.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 2 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo hos vertsfamilie eller hostell

Frivillig arbeid med helse i IndiaDet finnes en rekke andre mulige praksisplasseringer, så ta gjerne kontakt med oss på frivillig2@atlantis.no for å høre om mulighetene innen ditt fagfelt.

For deg som er i gang med medisinsk utdanning kan du assistere allmennpraktiserende lege. På dette praksisprogrammet vil du assistere en lokal lege med blant annet helsekontroller, informasjon om veiledning til pasienter, journalføring, vaksinasjon, feltarbeid på medisinske leire og mye annet avhengig av de lokale behovene.

For deg som er under utdanning som sykepleier kan du arbeide på sykehus eller helseklinikker sammen med lokalt personell. Du vil få mange og utfordrende arbeidsoppgaver og blant annet bistå innenfor journalføring og innhenting av pasienthistorie, diagnostisering, førstehjelp, daglig oppfølging og omsorg for pasienter.

For deg som er under utdanning innenfor odontologi kan du arbeide som assistent for en lokal tannlege. Du vil da kunne bistå med vedlikehold av utstyr, journalføring, undersøkelser etc.

For deg som er under utdanning innenfor fysioterapi eller andre spesialiserte terapiformer er det mulig å ta praksis på et senter for barn med spesielle behov. Du vil her, basert på din erfaring og utdannelsesbakgrunn, bistå med fysioterapi, terapi i vann, rideterapi, logopedi og lignende.

For deg som er under utdanning innen sosiale fag kan du ta praksis mens du arbeider med selvhjelpsgrupper for kvinner eller på et krisesenter for kvinner. Du vil da bistå med rådgivning og opplæring av kvinner i en utfordrende situasjon.

Arbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Praksis i utlandetAlle praksisstudenter må levere karakterutskrift fra sin skole som viser fremgangen i studiet. Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvor langt du har kommet i studiet og hva det lokale behovet til enhver tid måtte være. På alle plasseringer vil du arbeide sammen med lokalt ansatte, og få veiledning og faglig oppfølging gjennom ukentlige møter med en lokal veileder.

Praksisplasseringene er hovedsaklig i Jaipur, men innen enkelte fagretninger er det også mulig å bo og arbeide i Pushkar. Du kan arbeide fra to uker og oppover.

Les mer om ergoterapeutene Silje og Thea i praksis på sykehus

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.