Anna har reist India Rundt

Anna har både arbeidet frivillig på Filippinene og reist rundt i India. Les om hennes erfaringer her.

Anna har reist i over tre måneder, blant annet på Filippinene og i India. – Jeg har opplevd veldig mye, møtt mange nye mennesker, og sett andre ting. Kanskje ting man ikke ville sett om man var vanlig turist, forteller hun.

– På Filippinene jobbet jeg på et barnehjem. Jeg matet barna, lekte med dem og skiftet bleier. Jeg bodde hos en filippinsk familie og det var veldig lærerikt og et stort kultursjokk. Jeg ble godt tatt imot av vertsfamilien. De sov på gulvet i stua, og jeg fikk soverommet. Det var vann bare der om natta. Det eneste damen levde av, var at hun hadde frivillige hos seg. Hun hadde omsorgen for tre gutter; to sønner og et barnebarn. Det var et veldig godt felleskap blant de som bodde i nærheten av oss. Alle kjente alle, forteller hun.

 Barnehjem på Filippinene
– På barnehjemmet var alle barna underernærte. Når de kom dit, var syke og ble der helt til de var friske. Barna kunne være der alt fra noen måneder til flere år. En jente som var der, hadde hatt tuberkolose hele livet. Før jeg reiste ut som frivillig, jobbet jeg i en norsk barnehage, og der klagde de over alt. Det ble ganske store kontraster til hvordan det var på Filippinene. Men barna hadde det jo greit, bedre enn hvordan de hadde hatt det hjemme, forteller hun.

Fritid
På fritiden i Filippinene koste Anna seg sammen med de andre frivillige som var der.
– Vi var en god gjeng som hadde det sosialt på kveldene. I helgene dro vi på turer. Det var også et kjøpesenter der, og en kino. Vi følte at det var veldig fritt og trygt der, forteller hun.

Indian Experience
India var veldig annerledes. – Det var mye fattigdom og helt kaos. Over alt var det mye trafikk og kuer. Men det var også veldig fargerikt. – Vi hadde det veldig bra på Indian Experience. Det var morsomt. Vi var på tiger – og kamelsafari. Vi var også på sightseeing i Dehli, og vi besøkte i Taj Mahal i Agra. De andre var også på tur i Himalaya, jeg var ikke med fordi jeg ble syk, forteller Anna videre.

Anna bodde på et yoga og meditasjonssenter. – Det var en opplevelse. Vi fikk ikke lov å snakke i gangene og måtte bruke sjal på hodet. Vi prøvde både yoga og meditasjon. Vi var også helt nord i India i Rishikesh. Der badet vi i Ganges. Vannet var veldig rent.

Lærdommer fra det frivillig arbeidet
– Hva har du lært?
– Jeg har lært at det går fint an å leve med mindre enn det vi har. Jeg har opplevd land som er så annerledes at det er vanskelig å sammenlikne det med noe. Det er på en måte to forskjellige verdener uten at det er det. Likevel er det morsomt å ha sett hvordan andre lever, og ha fått oppleve andre kulturer. Jeg har også lært mye gjennom de menneskene jeg møtte, forteller hun.

– Hva var ditt største kultursjokk?
– Helt klart landet India – fordi det var så langt fra vestlig kultur. Å komme dit var et ganske stort sjokk. I forhold til boforhold var det Filippinene som var den største forskjellen fra Norge. I India så vi hvordan de bodde, men bodde ikke oppi det. Det gjorde jeg på Filippinene, forteller hun

– Kan du anbefale andre å jobbe frivillig?
– Ja, det kan jeg. Om jeg skulle gjort det igjen, hadde jeg valgt å være på et sted over lengere tid. Da får man kanskje se mer resultat av det arbeidet man gjør, avslutter Anna.