Anette på helsefremmende praksis i Cape Town

"Det å jobbe som frivillig vil jeg anbefale alle å gjøre, det å se kontrastene i verden gjør at man er mer åpen for takknemlighet og sette pris på alt man har hjemme i Norge"

«Det å hjelpe de som ikke har mye, er svært givende. Det å se barn som har vært gjennom mye tøft i en så liten alder, er det svært godt å kunne være der for barnet, få det til å le og gi kjærlighet, trygghet og ikke minst lære de hvor unik de er uansett hvilke bakgrunn de bærer på»

Anette hadde sin helsefremmende praksis på barnehjemmet Fikelela, utenfor Cape Town, i en liten bydel kalt Khayelitsha. Khayelitsha er et område på 39 km2, med et innbyggertall på over 2 millioner mennesker. Befolkningen her lever svært tett i vanskelige forhold. For å sette et perspektiv på områdestørrelse og antall mennesker, er Bergen en by på 446 km2 med et innbyggertall på 279 000. Khayelitsha ble til under apartheid, et sted der de svarte afrikanere ble plassert. Bydelen er i dag den største, og den yngste av alle township i Cape Town, der over halve befolkningen er under 20 år.

Barnehjemmet har barn opp til 40 barn mellom 0-8 år, og under vårt opphold var det også tre barn på 10 år. Barna bor på barnehjemmet grunnet HIV og tuberkulose, sviktende omsorg og/eller rusmisbruk hos foreldre og vold mot barna. Som helsefremmende var vår jobb å hjelpe sykepleier og lege med medisinske oppgaver som å trekke opp medikamenter, assistere lege under legevisitt, andre helsefremmende oppgaven, samtidig som vi var med på å skape et sunt og trygt miljø for barna.

De som jobbet på stedet, kalte vi for mamas. Deres oppgave er å være som en mor der de mater, vasker dem og rydder. På en ettermiddag var det opp til seks mamas på vakt, og med både spedbarn, småbarn og eldre barn hadde de ikke mulighet til å gi like mye kjærlighet til hvert enkelt barn.

Det var flere ting man tar for gitt hjemme i Norge som ikke ble gjort på Fikelela. Det å vaske hendene etter toalettbesøk, før måltid og generelt når man er uren på hende ble ikke gjort. Dette startet vi med under vårt opphold, enkle tiltak som er med på å forebygge for mye sykdom. Ren høflighet og folkeskikk var det mange som ikke hadde lært seg grunnet deres harde bakgrunnshistorie.  Vi brukte derfor mye tid på å lære barna at dette ikke var lov, samtidig viktigheten med å dele. På barnehjemmet var klærne, lekene og andre generelle utstyr felles for alle, det å dele og leke sammen var derfor viktig læring for barna.

I helgene bodde vi sentralt i Cape Town, på et hostell. Byen tilbyr alt fra strandlivet, fjellet og mye utflukter. Vi tilbragte mye av helgetiden våres på nettopp å oppleve mest mulig. Vi har også vært på safari og prøvd ut verdens nest største zipline.

Vårt opphold i Sør-Afrika var vært svært opplevelse- og læringsrikt. Vi har fått opplevd og sett med egne øyne kontrastene i byen, der noen har mye rikdom og lever et svært godt liv mens andre ikke har noe. Vi har fått flere flotte naturopplevelser man aldri kunne fått andre steder, og fått mulighet til å gi litt til dem som ikke har det like godt. Som utvekslingsstudenter var vi så heldig og fikk donert mye medisinsk utstyr, klær, leker, bøker og skrivesaker til barnehjemmet noe som ble satt uendelig stor pris på. Dette er en opplevelse jeg ikke kunne vært uten.
Mvh.

Anette, praksisstudent 2017

Mer informasjon om frivillig arbeid i Sør-Afrika

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.