Atlantis i Gartneryrket

Stadig flere landbruksstudenter fra utenlandske universiteter søker seg til Norge for å få arbeidserfaring. Det nyter norske gartnerier godt av.

To av våre vertsfamilier er intervjuet om praktikantordningen i Gartneryrket.

Artikkel i Gartneryrket 2013-Landbrukspraktikant