Skole i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. I India kan du arbeide som hjelpelærer på offentlige skoler med lite ressurser og få lærere.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo hos vertsfamilie eller på hostell

Det er obligatorisk for barn mellom 6 og 14 år å gå på skole i India, og det er delstatenes ansvar å gi innbyggerne et gratis skoletilbud. Kvaliteten på skolene varierer imidlertid enormt, fra flotte og vel utrustede skoler med høyt utdannende lærere, til skoler nesten uten lærebøker og nok ansatte. Skolene som har elever fra slumområdene i byene og rurale landsbyskoler er blant de som har minst ressurser, og størst vansker med å rekruttere nok lærere. Samtidig har de elever som har ekstra stort behov for hjelp og støtte, da de ofte kommer fra store familier hvor foreldrene selv ikke har utdanning eller mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tilstrekkelig.

Resultatet er at de få lærerne som er ansatte er overarbeidet og ikke har kapasitet til å følge opp hver enkelt elev godt nok, eller kunne dele opp klassen etter ferdighetsnivå. Det er også svært vanskelig å rekruttere lærere med gode engelskkunnskaper, da disse ofte velger å arbeide i andre sektorer som gir høyere lønn. Undervisningen i India foregår på engelsk fra 4. klasse, og det er veldig vanskelig for barn som ikke har tilstrekkelige engelskkunnskaper å kunne fortsette utdanningen sin etter fylte 14 år. Det er derfor stort behov for frivillige som kan bistå på de skolene som ligger i fattige skolekretser, særlig innenfor språkundervisning, men også i andre fag hvor det undervises på engelsk.

Det er også mulig å arbeide på skoler tilpasset barn med spesielle behov. Disse skolene drives enten av indiske myndigheter eller av organisasjoner, og har spesielt fokus på å lære barna interaksjon og kommunikasjon og å klare seg selv i dagliglivet i tillegg til faglig undervisning på et tilpasset nivå.

India frivillig arbeidArbeidsoppgaver og praktisk informasjon

Som hjelpelærer kan du bidra til å gi ekstra undervisning til barn som trenger det og undervise mindre elevgrupper i engelsk, matte, geografi, datakunnskap og naturfag. Du kan også få ansvar for å undervise en hel klasse innen bestemte tema. Arbeidsoppgavene avtales med hver enkelt skole etter ankomst, i samråd med prosjektkoordinator og eventuelt andre frivillige som arbeider i samme periode som deg. Det stilles ikke krav til utdanning eller erfaring fra læreryrket, men det er en fordel med erfaring med barn og ungdom, og nødvendig med middels til gode engelskkunnskaper. Du vil ikke nødvendigvis få detaljerte instrukser om hvordan du skal legge opp undervisningen, så det er viktig at du selv tar initiativ og forbereder undervisningen før klassen samles. Du kan også jobbe med foreldrene, med hjemmebesøk og informasjonsformidling med fokus på hvor viktig utdanning er for barnas fremtid.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i engelsk, matematikk og kreative aktiviteter som musikk og forming (maling og tegning f.eks)
 • Lek og sportslige aktiviteter
 • Fraværsregistrering
 • Opplæring i førstehjelp og organisering av jevnlig helsesjekk
 • Gi informasjon og skape positive holdninger til hygienerutiner/personlig hygiene
 • Organisering av utflukter med barna
 • Være med på å skape et godt og morsomt miljø for læring

Du kan arbeide fra 2 uker og oppover, men vi anbefaler minimum 4 uker. Du må være minimum 18 år, men det er gunstig å være noe eldre. Du kan arbeide på statlige skoler i Jaipur eller på privat skoleprosjekt i Pushkar dersom dere er to eller flere.

Tidligere frivillige på skoler i India forteller

India frivillig arbeidFrida arbeidet med undervisning av både barn og voksne i India

Petter arbeidet på en skole for barn med spesielle behov

Marthe arbeidet på skole i Rajasthan

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.