Atlantis i debatt om frivillig arbeid

Atlantis har deltatt i debatt om frivillig arbeid i regi av Studentersamfunnet i Bergen.

Julie Hart, daglig leder i Atlantis Utveksling, deltok i debatt om frivillig arbeid i Bergen. Debatten het «Charterbistand» og var arrangert av Studentersamfunnet i Bergen.

– Atlantis jobber med frivillig arbeid fordi det er noe vi tror på, og vi mener det er en vellykket måte å drive kulturutveksling på, sier Hart.

Frivillig arbeid bidrar til å fremme respekt og forståelse for andre kulturer gjennom at ulike nasjonaliteter møtes og deltar i hverandres arbeids- og familieliv. De frivillige utgjør en ekstra ressurs, og lokale institusjoner får ekstra hender. I tillegg ser vi at den frivillige tilstedeværelsen skaper arbeidsplasser i vertslandet som for eksempel prosjektkoordinatorer, språklærere, sjåfører, renholdsarbeidere og kokker. Frivillig arbeid fremmer solidaritet. De frivillige yter tjenester uten å ta betalt for det, og en av motivasjonsfaktorene er et ønske om å opptre solidarisk og gi noe til dem som er mindre heldige enn dem selv.

Det er viktig å skille mellom frivillig arbeid og bistand. Atlantis er ingen bistandsorganisasjon, men en spesialist på kulturutveksling.

Utfordringer

Atlantis ser at det finnes utfordringer med å sende frivillige til å jobbe på prosjekter, særlig på barnehjem. Det er ingen ønskesituasjon at sårbare barn utsettes for utskiftning av omsorgspersoner. Vi mener at å ikke ha nok omsorgspersoner er verre, og vi vektlegger at de frivillige ikke skal være hovedomsorgspersoner, men bistå lokalt ansatte i hverdagen.

Atlantis fikk mange god innspill både fra meddebattanter og publikum, og vil bruke innspillene konstruktivt med formål om at frivillig arbeid skal fungere etter sin hensikt.