10 gode grunner til å ta praksis i utlandet

Som sykepleierstudent er det mange fordeler ved å ta praksisen din utenfor Norge. Les hvorfor du burde gjøre det her!

Hvorfor bør sykepleierstudenter ta praksis i utlandet?

  1. Du får økt forståelse for globale helseutfordringer
  2. Du får internasjonal erfaring som setter en ekstra spiss på din CV
  3. Du får viktig innsikt i hvordan ditt fag praktiseres i andre land
  4. Utveksling gir kulturkunnskap i dybden
  5. Du blir mer selvstendig
  6. Du får nye opplevelser og bekjentskaper
  7. Du vil heve din fagkompetanse
  8. Du får mulighet til å bidra med viktig kompetanse på prosjekter som har behov
  9. Du lærer flere måter å løse problemer på (og ser at det ikke bare finnes en måte)
  10. Du vil bli bedre rustet til å møte sentrale utfordringer innen helsevesenet i Norge

Atlantis Utveksling tilrettelegger for at studenter kan ta praksis i utlandet, og gjennom frivillig arbeid få en nyttig, lærerik og inspirerende praksisperiode. Vi ser at erfaringene studentene får i løpet av praksisperioden i utlandet gir en annen kompetanse enn den de ville oppnådd ved å ta praksisen i Norge, og at oppholdet ofte gir dem et nytt syn på eget fagfelt. Vi har et bredt nettverk, og kan arrangere praksisopphold innenfor en rekke fagfelt slik som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosionom, odontologi, ernæring, psykisk helse, læringspsykologi, pedagogikk, rettighetsarbeid, kriminologi og mye annet.

Som praktikant vil du/dere bli innplassert på et samarbeidsprosjekt ut fra faglige bakgrunn, og vil der arbeide med faglig relevante arbeidsoppgaver på prosjektet sammen med, og under veiledning av, lokalt ansatte. Du vil få en veileder på prosjektet, og du vil også ha tilgang på engelsktalende koordinator som er tilgjengelig for råd og veiledning om lokale forhold og kulturell praksis.

Les mer om hvordan du kan ta praksis i utlandet her

Mange studieretninger har en praksisperiode som en del av studiene, og mange studenter har mulighet til å ta hele eller deler av praksisen i utlandet. Du som er student kan derfor undersøke med studiekoordinator på din skole/universitet om du kan ta deler av din praksis i utlandet. Atlantis hjelper deg med å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon skolen har behov for.

Atlantis har blant annet arrangert praksisoppholder for studenter fra:

– Høyskolen i Telemark
– Universitetet i Stavanger
– Universitetet i Bergen
– Høyskolen Betanien
– Høyskolen i Lillehammer
– Høyskolen Diakonova

Hvor kan jeg reise på praksis?

Vi kan arrangere praksisplasser ved blant annet sykehus, klinikker, skoler, barnehager, rehabiliteringssenter, krisesenter og omsorgssenter. Praksisplassene finnes i Guatemala, Filippinene, India, Uganda, Kenya, Tanzania og Sør-Afrika.

Her kan du se en oversikt over de praksisplasser vi kan tilby. 

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen gir reisestøtte til godkjent praksis på minimum 4 uker i utlandet når praksisoppholdet inngår i utdanningen din her i Norge og er godkjent av ditt studiested. Dette betyr at du har mulighet til å få stipend (70 %) og lån (30 %) til å dekke reiseutgifter i forbindelse med praksisoppholdet. Støtten gies etter faste satser som for undervisningsåret 2017/2018 er satt til 8 088 kroner for Latin-Amerika,  6 959 kroner for Afrika og 5 813 kroner for Asia.

Les mer om Lånekassens betingelser her

Priser

Priser på de forskjellige praksisprogrammene finner du under hvert programland. Noen praksisprogrammer har ekstra kostnader knyttet til veiledning. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående pris.

Kontakt oss

frivillig@atlantis.no (Latin-Amerika)
frivillig2@atlantis.no (Afrika og Asia)