SOS-barnebyer på Zanzibar

Jobb frivillig hos SOS-barnebyer på Zanzibar hvor du kan jobbe med barn i alder fra 0 til 15 år. Du kan også jobbe på medisinsk senter eller med administrasjon. Som frivillig bidrar du på de forskjellige avdelingene og jobber der det er størst behov.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

SOS-barnebyer er et hjem for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos deres biologiske familie. Mange av barna er foreldreløse, eller forlatte. I barnebyen har alle barna en «SOS-mor». Barna som vokser opp under SOS-barnebyers omsorg blir gitt individuell og tilrettelagt støtte, fra de kommer til institusjonen til de er 15 år. Dette inkluderer helsetilbud og utdanning.

Barnebyen  på Zanzibar ble opprettet i 2005, og har fem forskjellige avdelinger:

  • Barne- og ungdomsavdeling (barnehjem/ungdomssenter)
  • Førskole
  • Barne- og ungdomsskole
  • Medisinsk senter
  • Markedsføring og administrasjonsavdeling

Frivillige jobber enten med barn og unge, eller med medisin. Barnebyen ligger 15 minutter med sykkel fra frivillighuset. Det er også mulig å ta lokal transport.

Barne- og ungdomsavdeling

Frivillig arbeid i Tanzania- SOS barnebyerDet finnes 11 SOS-familier, og alle har egne hus med de nødvendigste fasilitetene. Hvert hushold har en mor som passer på barna og sammen utgjør de en familie. Hver familie består av rundt ti barn. Det finnes nå nesten 80 barn i alderen 0 til 15 år i barnebyen. Når barna blir 15 år flytter de inn i «SOS Youth Facilities». Her bor de frem til de er mellom 25 og 30 år. Ungdommen fortsetter å gå på skolen, og mange fortsetter videre til universitetet.

Som frivillig vil du hjelpe til med de daglige rutinene, og støtte SOS-mødrene i sitt arbeid. Du vil blant annet hjelpe til med matlaging, vasking og ta vare på barn, og vise dem oppmerksomhet og støtte. Det trengs hjelp fra frivillige, fra barna står opp og til leggetid, men det er opp til frivillige hvor mye de ønsker å bidra. Det er også et ønske om at de frivillige er med og arrangerer sport og lek for barna på ettermiddagen. De minste barna er hjemme hele dagen, og de trenger også oppfølging.

Arbeidstiden er fra 08.30 til 17.30.

Førskole

Barna starter på førskolen når de er fire år. På førskolen går ca. 180 barn. Som frivillig på førskolen er du med i undervisningen og arrangerer pedagogisk lek. For eksempel vil du være med og arrangere tegning, synging og sport.

Arbeidstiden er fra 07.30 til 12.30

Barne og ungdomsskole

SOS-barnebyer er dedikert til å gi alle barna kvalitetsutdanning. Ved å gi barna kunnskap, ambisjoner og ferdigheter, kan de vokse opp og bli verdifulle medlemmer av samfunnet.

Fra barna er syv år blir de introdusert til flere fag, blant annet matte, swahili, geografi, sport og kunst og håndtverk. I slutten av semesteret må de ta en nasjonal eksamen, for å gå videre til neste trinn. Hvert trinn har to klasser, med rundt 35 barn i hver klasse. Det er vanlig at elevene har en ny lærer i hvert fag, slik som i Norge. Totalt er det 500 barn som går på barneskolen, dette inkluderer også barn som bor utenfor barnebyen. Skolen deler opp året i to semestre, fra januar til juni og fra juli til november.

Barna går videre til ungdomsskolen og blir introdusert for nye fag, som kjemi, biologi og fysikk.

Som frivillig kan du selv velge om du vil undervise på barne eller ungdomsskolen. Du vil hjelpe lærerne å undervise og vil også få muligheten til å undervise noen fag på egenhånd.

Medisinsk senter

Frivillig arbeid i Tanzania- SOS barnebyerFor å kunne tilby lokalbefolkningen et bedre helsetilbud, åpnet SOS-barnebyer et medisinsk senter i 1998. Senteret tar imot 160 pasienter i måneden, og har to hovedavdelinger; legekontoret og helsestasjonen. Det er også et sykerom, hvor det blir gjort små kirurgiske inngrep. På helsestasjonen har de en egen enhet for barn under 5 år, hvor de gjør alt av vaksinering, ernæring og generell oppfølging. Hele stasjonen har også en reproduktiv enhet som jobber med graviditet og familieplanlegging. Helsestasjonen har ca. 35 pasienter hver dag. Hver enhet har kvalifiserte sykepleiere og leger, og noen spesialisert leger har ukentlige besøk til senteret.

Som frivillig hjelper du sykepleiere og leger i en av de overnevnte avdelingene. Hvis du har erfaring, og blir over en lengre periode, vil du få mer ansvar. For de som er utdannet sykepleier eller lege, vil du kunne jobbe på en av enhetene.

Markedsføring og administrasjon

Markedsføring og administrasjon er en viktig komponent i enhver organisasjon. Dette gjelder også for SOS-barnebyer. For å kunne utvikle organisasjonen og sørge for at barna får mest mulig støtte, er kontakt med omverdenen viktig. Gjennom finansiell og sosial støtte kan SOS-barnebyer utvikle seg for å kunne gi barna hjelp av høyest mulig kvalitet. Som frivillig er du med på bistå med administrative oppgaver, samt markedsføring og økonomi.

Mer informasjon om prosjektet på Zanzibar

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.