Senter for hjemløse hunder

Jobb frivillig med hjemløse hunder på et lokalt senter i Arusha. Senteret tar inn gatehunder som ellers ikke ville ha overlevd, og gir dem et bedre liv. Som frivillig får du være med på alle aspektene i driften av senteret, og vil lære mye om dyrevelferd.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Senteret som heter Hunder av Afrika, ligger i Ngongongare i Arusha. Prosjektet ble startet av to ildsjeler fra Tyskland i 2012. Siden senteret ble startet har de omplassert rundt 200 hunder. De har også utvidet senteret til å inkludere to karantenekenneler, hvor de kan plassere hunder med rabies. Organisasjonen startet i 2015 med et undervisningsprogram for lokale skoler, med fokus på dyrevelferd og engelsk. Senteret samarbeider med World Wide Veterinary Service, for å gjennomføre regelmessige steriliseringskampanjer av hunder, samt massevaksinasjon mot rabies. Dette gjøres gjennom hele året.

Målet til senteret er å rehabilitere hundene, både fysisk og psykisk, for deretter å omplassere dem. Mange hunder har tidligere blitt mishandlet, og er i svært dårlig tilstand når de kommer til prosjektet. Dette krever mye oppfølging og arbeid, derfor trenger prosjektet flere frivillige til å hjelpe til.

Oppgaver:Frivillig arbeid med hund (8)

 • Vaske og rydde i innhegningene.
 • Mating, også for dyrene med spesielle behov.
 • Overvåkning av de forskjellige hundenes helsetilstand og identifisere uregelmessig atferdsmønster.
 • Medisinering av dyr.
 • Sosialisering og stell av dyr.
 • Generelt renhold av senteret.
 • Assistere ved vaksinasjon, undersøkelser og utførelsen av medisinsk behandling.
 • Bistå i adopsjonsprosessen.

Frivillige som ønsker å jobbe på prosjektet må vaksinere seg mot rabies før ankomst.

Senteret ligger 45 min til 1.5 time unna bosted, så det er lengre reisevei enn andre prosjekter.