Praksisplasser

Atlantis har et bredt nettverk og kan arrangere faglig spennende og utfordrende praksisplasser innenfor en rekke ulike fagfelt. Dersom du studerer for eksempel medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, sosionom, odontologi, ernæring, psykisk helse, læringspsykologi, pedagogikk, rettighetsarbeid, kriminologi og mye annet har vi praksisplasseringer som passer for deg.

Praksisplasser innen sosialt arbeid

Disse praksisplassene passer for deg som er i gang med utdanninger relatert til sosialt arbeid, eller er ferdig utdannet innen fagfelt som sosionom, barnevern eller psykiatri. De er også aktuelle for deg som tar etter- eller videreutdanning innen sosialfag. På krisesentrene vil du arbeide med å gi kvinner som har opplevd vold og misbruk trygghet, selvtillit og muligheten for en bedre fremtid. På barnehjem vil du arbeide med å aktivisere barn, vise omsorg og sette igang tiltak for å forbedre forhold for barn og ansatte. Les mer om de ulike mulighetene nedenfor.

Praksis på Filippinene

Praksis i India

Praksis i Guatemala

Praksis i Malawi

Praksis i Sør-Afrika

Praksis i Tanzania

Praksis i Uganda

Praksisplasser innen helsefag og ernæring

Vi kan organisere praksisplass i utlandet for deg som tar utdanning innenfor fagene helse og ernæring. Plassene passer for deg som for eksempel har begynt på medisin, sykepleie, odontologi, fysioterapi, ernæringsfysiologi, ergoterapi og andre spesialiserte terapiformer. Her kan du lese mer om de ulike plasseringene som kan være aktuelle for deg.

Praksis i Sør-Afrika

Praksis i Tanzania (Zanzibar)

Praksis i Malawi

Praksis på Filippinene

Praksis i India

Praksis i Guatemala

Dersom du ikke finner en plass som passer for deg her, ta gjerne kontakt. Vi har et bredt nettverk og mulighet til å finne plasseringer innenfor akkurat det fagfeltet som du ønsker å arbeide innenfor.