Mwembeladu mødresykehus

Mwembeladu mødresykehus

Mødresykehuset spesialiserer seg på fødsler og pre- og postnatal pleie for mødre og nyfødte. Her kan studenter innen medisin og sykepleie ta praksis, og de med helsefaglig bakgrunn kan arbeide som frivillige.

  • Fra 18 år og oppover
  • Minimum 4 uker
  • Oppstart hver uke
  • Bo i frivillighus

Sykehuset ble åpnet i 1925 og ligger i Mwembeladu distriktet av Zanzibar by. De har spesialisert seg på mødrehelse og fødsler, og er derfor spesielt godt egnet for frivillige/studenter som har interesse for og erfaring fra dette fagfeltet. Sykehuset har to leger og rundt 16 sykepleiere som er fast ansatte. De har en prenatal avdeling hvor de blant annet gir råd om graviditet, helse og familie planlegging og foretar undersøkelser av gravide og HIV-testing. Fødeavdelingen består av undersøkelsesrom, operasjonssal og en avdeling for recovery. Operasjonssalen er ny og utstyrt med moderne medisinsk utstyr, og planen er at obstetrisk kirurgi vil gjennomføres direkte på mødresykehuset fremover.

image3Arbeidsoppgaver

  • Undersøkelser av nyfødte
  • Ansvar for bistand under første del av fødseler
  • Assistere under fødsler
  • Gi bistand til mødre før og etter keisersnitt

Arbeidstid og praktisk informasjon

Sykehuset kan ta i mot opptil 6 studenter/frivillige av gangen. Du må arbeide i minst 4 uker, være i alderen 18-65 år, og ha minst to år med relevant erfaring fra studier eller arbeid. For studenter innen helserelaterte fag er dette en spennende mulighet til å ta praksis innenfor mødre- og nyfødthelse. Studenter/frivillige arbeider i skiftordning med skift fra 07:00-14:00, 14:00-21:00 og 21:00-07:00.