Undervisning i India

Arbeid på indisk grunnskole

Arbeid på indisk grunnskole

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. I India kan du arbeide som hjelpelærer på offentlige skoler med lite ressurser og utsatte elver.Les mer