Undervisning i Ecuador

Skole på Galápagos

Skole på Galápagos

Jobb frivillig på Galapagos med å assistere de lokale lærerne med ulike fag som engelsk, matematikk, musikk, databruk, gym og kunst og håndverk.Les mer