Sosialt arbeid med sport

Frivillig arbeid på sportsprosjekt

Frivillig arbeid på sportsprosjekt

Jobb frivillig med å organisere sportsaktiviteter for vanskeligstilte barn ved de forskjellige dagsentrene, NCPene, i Swaziland. Barna på dagsentrene er mellom 2 og 6 år gamle, og setter veldig stor pris på den ukentlige aktivitetsdagen.Les mer

Arbeid på sommerskole med aktiviteter for barn

Arbeid på sommerskole med aktiviteter for barn

Dersom du har en lidenskap for dans eller sport og liker å jobbe med barn er dette prosjektet for deg. I april og mai er det sommerferie på Filippinene og i denne perioden trenger man bistand fra frivillige til å lage et godt fritidstilbud for utsatte barn som står uten et aktivitetstilbud på dagtid.Les mer